engelsk.png polsk.png litauisk.png arabisk.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png

Avfallsmottak

På våre lokale avfallsmottak kan innbyggere og hytteeiere i våre kommuner levere sitt avfall.

Her kan du levere alt avfallet ditt (utenom eksplosiver og ammunisjon). Du kan også levere det du ikke skal kaste i containerene som står rundt omkring. Det være seg bygg- og rivingsavfall, møbler, farlig avfall, elektrisk avfall med mer.
Som privatperson er avgiften for levering av avfall inkludert i renovasjonsgebyret ditt, det vil si at du ikke betaler noe ekstra når du leverer til våre avfallsmottak. Dette forutsetter dog at det blir levert med personbil med eller uten tilhenger og at du sorterer avfallet ditt ved levering.

Hjelp oss og holde det rent og ryddig rundt oss!
Husk det er bare husholdningsavfall som skal i containerne som er utplassert for de som ikke har henteordning. 

 

KORONA-STATUS VED AVFALLSMOTTAKENE: 
Vi holder foreløpig de lokale avfallsmottakene åpne med noe reduserte åpningstider, men oppfordrer deg til å vurdere om levering av avfall til mottakene kan utsettes i en periode.
Åpningstider/stenging kan endres på kort varsel og vi ber om forståelse for det.

Redusert åpningstid på de lokale avfallsmottakene i Hol, Hemsedal, Gol og Nesbyen.
Disse fire avfallsmottakene skulle normalt holde åpent en ekstra ukedag fra 01.04.  (Gol mandag, Nesbyen tirsdag, Geilo onsdag og Hemsedal torsdag).

På grunn av den pågående korona-epidemien er dette utsatt inntil videre. Dette gjør vi hovedsakelig av hensyn til det totale bemanningsbehovet i Hallingdal Renovasjon IKS og de mange ulike funksjonene vi skal ivareta i denne situasjonen.

Åpne avfallsmottak er viktig for at husholdninger og bedrifter skal kunne kvitte seg med avfall på en forsvarlig måte og denne tjenesten er definert som samfunnskritisk. En viktig forutsetning for å holde åpent er at Hallingdal Renovasjon IKS klarer å etterkomme myndighetenes forsiktighetsregler for forsvarlig drift.  

Adgangsbegrensninger på lokale avfallsmottak
Tilstrømmingen til de lokale avfallsmottakene er til tider så stor at myndighetenes anbefalinger om avstand er vanskelige å overholde og risikoen for smitte øker. Puljevis innslipp av besøkende er derfor et tiltak som nå tas i bruk ved behov. Vurderingen foretas på det enkelte avfallsmottak og iverksettes uten forhåndsvarsel i hvert enkelt tilfelle. Dette kan tidvis medføre kødannelse.

Vurder nøye om det er nødvendig med en tur til avfallsmottaket akkurat nå.

Unngå så langt som mulig å komme til avfallsmottaket med avfall som greit kan oppbevares til situasjonen har normalisert seg. Ikke start rydding av loft og kjeller nå.

Prioriter å levere avfall som kan gi problemer med lukt, skadedyr, smitteproblemer, brannrisiko eller annen risiko for helse og miljø. Avfallet må pakkes forsvarlig.

Se www.hallingdalrenovasjon.no/koronavirus  for løpende informasjon eller følg oss på Facebook.

               

Følgende regler må etterleves:

 1. Dersom du har luftveisplager eller andre symptomer, er i karantene eller isolasjon kan du ikke komme til våre avfallsmottak, heller ikke som passasjer i bil.
 2. Unngå så langt mulig å komme til avfallsmottakene med avfall som greit kan oppbevares til situasjonen har normalisert seg. Ikke start rydding av loft og kjeller nå.
 3. Prioriter å levere avfall som kan gi problemer med lukt, skadedyr, smitteproblemer, brannrisiko eller annen risiko for helse og miljø. Avfallet må pakkes forsvarlig.
 4. Ved besøk på avfallsmottaket gjelder følgende regler:
  -          Hold minst 2 meter avstand til andre besøkende og ansatte.
  -          Ansatte veileder deg ved behov men du kan ikke regne med å få hjelp til fysisk håndtering av avfallet ditt.
  -          Sørg for at avfallet leveres på riktig plass og unngå søl. Restavfallssekker knytes.
  -          Eventuelle passasjerer skal oppholde seg i bilen.
  -          Gjør oppholdet så kort som mulig og forlat avfallsmottaket straks du er ferdig.

 

 

Roppemoen i Flå:
Fra og med 06.01 er det nye åpningstider på Roppemoen.
Da vil det være åpent mandager fra 08.30-15.30 i stedet for fredager.

 

Kleivi avfallsmottak (Hovedkontor)

Tlf: 32 08 61 10 Adresse: Kleivi næringspark 31, 3570 Ål Åpningstider
Mandag07.00 - 15.00
Tirsdag07.00 - 19.00
Onsdag07.00 - 15.00
Torsdag07.00 - 15.00
Fredag07.00 - 15.00
Lørdag10.00 - 14.00
SøndagStengt

Lauvrud avfallsmottak

Tlf: 32 08 61 10 Adresse: Lauvrudvegen 40, 3580 Geilo Åpningstider
Mandag12.00 - 19.00
Tirsdagstengt
Onsdagstengt inntil videre pga situasjonen med korona
Torsdagstengt
Fredagstengt
Lørdag10.00 - 14.00
Søndagstengt

Klemmavegen avfallsmottak

Tlf: 32 08 61 10 Adresse: Klemmavegen 35, 3550 Gol Åpningstider
Mandagstengt inntil videre pga situasjonen med korona
Tirsdagstengt
Onsdag12.00 - 19.00 (10.00 - 19.00 i perioden 1.april - 31. oktober)
Torsdagstengt
Fredagstengt
Lørdag10.00 - 14.00
Søndagstengt

Langeset avfallsmottak

Tlf: 32 08 61 10 Adresse: Torsetstølvegen 47, 3560 Hemsedal Åpningstider
Mandagstengt
Tirsdag12.00 - 19.00
Onsdagstengt
Torsdagstengt inntil videre pga situasjonen med korona
Fredagstengt
Lørdag10.00 - 14.00
Søndagstengt

Gunnbjørndokk avfallsmottak

Tlf: 32 08 61 10 Adresse: Rudvegen 545, 3540 Nesbyen Åpningstider
Mandagstengt
Tirsdagstengt inntil videre pga situasjonen med korona
Onsdagstengt
Torsdag12.00 - 19.00 (10.00 - 19.00 i perioden 1. april - 31. oktober)
Fredagstengt
Lørdag10.00 - 14.00
Søndagstengt

Roppemoen avfallsmottak

Tlf: 32 08 61 10 Adresse: Roppevegen 200, 3539 Flå Åpningstider
Mandag08.30 - 15.30
Tirsdagstengt
Onsdagstengt
Torsdag09.00 - 18.00
Fredagstengt
Lørdag10.00 - 14.00
Søndagstengt

Slettemoen avfallsmottak

Tlf: 32 08 61 10 Adresse: Elgedalen 165, 3535 Krøderen Åpningstider
Mandagstengt
Tirsdag12.00 - 16.00
Onsdag12.00 - 18.00
Torsdagstengt
Fredagstengt
Lørdag10.00 - 14.00
Søndagstengt