engelsk.png polsk.png litauisk.png arabisk.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png

Styret

Styret i Hallingdal Renovasjon IKS består av en representant fra hver av eierkommunene. Medlemmene blir valgt av representantskapet. I tillegg er det en representant og en observatør for de ansatte i Hallingdal Renovasjon IKS som blir valgt av de ansatte.

Styret skal se til at virksomheten blir drevet i samsvar med:

  • selskapets formål, selskapsavtalen
  • gjeldende avfallsplan for Hallingdal og Krødsherad
  • selskapets årlige budsjett
  • andre vedtak og rettningslinjer fastsatt av representantskapet

 

Styret i perioden 2016-2018:

Styreleder                                                  Trygve Hagen
Nestleder Hanne Brunborg
Styremedlem Jan Egil Grue
Styremedlem                                             Jan Egil Halbjørhus
Styremedlem Endre Storhaug
Styremedlem Inger Merete Bjerkerud
Styremedlem Inger M. Berg
Ansatt valgt til styret Ingrid Åsheim
Ansatt valgt som obesrvatør til styret    Ola Dramstad

 

personlig varamedlem til styret Inger-Brit Vindegg
personlig varamedlem til styret Steinar Medhus
personlig varamedlem til styret Knut Einar Haug
personlig varamedlem til styret Gunn Eidhamar
personlig varamedlem til styret Astrid Brattestad
personlig varamedlem til styret Ståle Løvli
personlig varamedlem til styret Amund Gunnar Viskop
varamedlem for ansattrepresentant Kjell Ove Herstad