engelsk.png polsk.png litauisk.png syria.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png ukrainsk.png fr.png drk.png ke.png sudan.png

Styret

Styret i Hallingdal Renovasjon IKS består av en representant fra hver av eierkommunene. Medlemmene blir valgt av representantskapet. I tillegg er det en representant og en observatør for de ansatte i Hallingdal Renovasjon IKS som blir valgt av de ansatte.

Styret skal se til at virksomheten blir drevet i samsvar med:

  • selskapets formål, selskapsavtalen
  • gjeldende avfallsplan for Hallingdal og Krødsherad
  • selskapets årlige budsjett
  • andre vedtak og rettningslinjer fastsatt av representantskapet

 

Styret:

Styreleder                                                  Hanne Brunborg
Nestleder Tor Egil Buøen
Styremedlem Torleif Dalseide
Styremedlem                                             Anne Grethe Fremgaard
Styremedlem Endre Storhaug
Styremedlem Inger Merete Bjerkerud
Styremedlem Liv Marit Hamarsbøen
Ansatt valgt til styret Ingrid Åsheim
Ansatt valgt til styret    Helge Skrindo-Tveito

 

personlig varamedlem til styret Jan Kattenberg
personlig varamedlem til styret May Iren Natten Frydenlund
personlig varamedlem til styret Anne Kjersti Frøyen / Espen Karlsen
personlig varamedlem til styret Kjell Erik Skølt
personlig varamedlem til styret Heidi Hovind Sezer
personlig varamedlem til styret Knut Skinnes / Ståle Løvli
personlig varamedlem til styret Terje Teigen
varamedlem for ansattrepresentant Roy Rokkones