engelsk.png polsk.png litauisk.png arabisk.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png ukrainsk.png

Gol Kommune

De fleste abonnenter i Gol har henteordning og får avfallet hentet hver tirsdag.
Se tømmekalender for nærmere informasjon.

Abonnenter med bringeordning leverer avfallet på de kommunale returpunktene eller på lokalt avfallsmottak. Oversikt over lokale returpunkter finner du på sortere.no. Velg kommune og du får opp en oversikt over punkter i kartet.

For abonnenter med bringeordning gjelder det visse begrensninger for hva og hvor mye som kan leveres. Kapasiteten til returpunkt og containerpunkt er beregnet utfra et antall abonnenter. Hver abonnent kan levere inntil en sekk restavfall per uke.
Definisjonen på restavfall i Hallingdal og Krødsherad er matavfall, mindre mengder emballasje fra matvarer samt en del hygieneartikler, altså det man normalt sorterer ut ved kjøkkenbenken og på badet. Annet avfall som innbo, trevirke, papp, papir, plast,metaller, tekstiler,hageavfall, elektrisk avfall og farlig avfall etc. leveres kostnadsfritt til lokalt avfallsmottak. Slikt avfall er det også forbudt å plassere utenfor containerene.
Husk at alt som puttes i containerene havner rett i forbrenningsanlegget. For eksempel vil metaller, gips, elektronikk og annet farlig avfall kunne skade både renovasjonsbiler, forbrenningsanlegg og miljø og medføre høyere renovasjonsavgift for abonnentene.

Renovasjonsgebyr faktureres av kommunen. Informasjon om dette finner du på kommunens hjemmesider eller ved å ta kontakt med kommunens servicetorg.

Slamtømming fra husholdning og hytter foregår etter egen plan i hver kommune. Se mer om slamtømming her: www.hallingdalrenovasjon.no/slamtoemming/

Klemmavegen avfallsmottak, Gol

Tlf: 32 08 61 10 Klemmavegen 35, 3550 Gol GPS: 60.692778,8.917778
Mandag10.00 - 19.00 (I perioden 01.11 - 31.03 er åpningstiden 12.00 - 19.00)
Tirsdagstengt
Onsdag10.00 - 19.00 (I perioden 01.11 - 31.03 er åpningstiden 12.00 - 19.00)
Torsdagstengt
Fredagstengt
Lørdag10.00 - 14.00
Søndagstengt
Informasjon om din kommune

Tenestetorget Gol kommune:
32 02 90 00

Hjemmeside:
www.gol.kommune.no