engelsk.png polsk.png litauisk.png syria.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png ukrainsk.png fr.png drk.png ke.png sudan.png

Hytter

Hytterenovasjon er et samlebegrep for renovasjon for hytter, fritidsboliger/leiligheter og støler. Abonnenter på hytterenovasjon i Hallingdal og Krødsherad leverer avfallet sitt til returpunkt. På mange av returpunktene kan det nå leveres glass/metallemballasje, papir, plast og matavfall i tillegg til restavfall. Alle abonnenter kan også levere alle typer avfall til lokalt avfallsmottak uten ekstra kostnad. Det er den enkelte kommune som fakturerer abonnentene for renovasjon og Hallingdal renovasjon IKS som har ansvar for innsamling og behandling av avfallet.

 

Hva og hvor mye kan leveres på returpunktet

Kapasiteten er beregnet utfra det antall abonnenter som skal benytte tilbudet. Det er restavfall fra det daglige hushold som kan leveres. Definisjonen på restavfall i Hallingdal og Krødsherad er mindre mengder emballasje fra matvarer samt en del hygieneartikler, altså det man normalt sorterer ut ved kjøkkenbenken og på badet.

Annet avfall som innbo, trevirke, papp, papir, plast,metaller, tekstiler,hageavfall, elektrisk avfall og farlig avfall etc. leveres kostnadsfritt til lokalt avfallsmottak. Slikt avfall er det også forbudt å plassere utenfor containerene.

Husk at alt som leveres på returpunkter blir hentet med komprimatorbiler. For eksempel vil metaller, gips, elektronikk og annet farlig avfall kunne skade både renovasjonsbiler, forbrenningsanlegg og miljø og dermed medføre høyere renovasjonsavgift for abonnentene. 

Hvorfor er det ikke utsortering av plast og matavfall på returpunktene

Vi har nå i drift utsortering også av plastemballasje og matavfall ved flere nye returpunkter, men det er ennå noen som gjenstår. Det jobbes med å få på plass utsortering på de fleste stedene.
Vi bygger ut flere returpunkter nå fremover for å få til dette. Det vil også medføre at enkelte av dagens punkt vil bli slått sammen. Men med større og færre returpunkter vil vi kunne tilby en bedre tjeneste både i form av kildesortering og i form av orden og vedlikehold. 

Hvorfor er det ofte fullt på returpunktene

Dersom alle bruker returpunktene riktig skal det normalt være plass til at alle får levert avfallet sitt. Dessverre er det alt for mange som bruker returpunktene til å kvitte seg med møbler og annet innbo, elektronikk, bygningsavfall, hageavfall og store mengder papp, isopor og plast etc. Dette medfører at de tidvis blir overfylte før vi rekker å tømme.

 

Når hentes hytteavfallet?

Avfall fra hytteområdene hentes i utgangspunktet etter fast turnus, en eller flere ganger i uken avhengig av behov. I forbindelse med ferier og høytider henter vi oftere, også på helligdager.

 

Noen viktige ting å huske på.

Tenk over hvor du parkerer, feilparkerte biler hindrer oss ofte i å få tømt returpunkter. Det er parkeringsforbud foran alle containere og sideveis i en avstand på minst to meter. Ikke kast engangsgriller eller aske i containerene. Hvert år er det en eller flere branner i hyttecontainere, som oftest forårsaket av engangsgriller eller aske.

 

Renovasjongebyr

Prisen for å levere avfall varierer fra kommune til kommune. Det er kommunen som fastsetter gebyret og spørsmål knyttet til dette rettes til kommunen du har eiendomen i.

 

Mer informasjon

Via vår nettside finner du linker til andre nettsteder som omhandler avfall, mellom annet Sortere.no som er en nyttig veileder.
Her finner du også Avfallsforskriften og Avfallsplanen for Hallingdal og Krødsherad