engelsk.png polsk.png litauisk.png syria.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png ukrainsk.png fr.png drk.png ke.png sudan.png

Hytter

Hytterenovasjon er et samlebegrep for renovasjon for hytter, fritidsboliger/leiligheter og støler. Abonnenter på hytterenovasjon i Hallingdal og Krødsherad leverer avfallet sitt til returpunkt eller containerpunkt. På containerpunktene er det kun tilrettelagt for levering av restavfall mens det på returpunktene også kan leveres glass/metallemballasje og papir. I tillegg kan alle abonnenter levere alle typer avfall til lokalt avfallsmottak uten ekstra kostnad. Det er den enkelte kommune som fakturerer abonnentene for renovasjon og Hallingdal renovasjon IKS som har ansvar for innsamling og behandling av avfallet.

 

Hva og hvor mye kan leveres i containeren

Containerkapasiteten er beregnet utfra det antall abonnenter som skal benytte tilbudet. Det er restavfall fra det daglige hushold som kan leveres. Definisjonen på restavfall i Hallingdal og Krødsherad er matavfall, mindre mengder emballasje fra matvarer samt en del hygieneartikler, altså det man normalt sorterer ut ved kjøkkenbenken og på badet. For abonnenter som leverer til containerpunkt vil også glass/metallemballasje, papir og returplast inngå i restavfallet om dette ikke leveres lokalt avfallsmottak.

Annet avfall som innbo, trevirke, papp, papir, plast,metaller, tekstiler,hageavfall, elektrisk avfall og farlig avfall etc. leveres kostnadsfritt til lokalt avfallsmottak. Slikt avfall er det også forbudt å plassere utenfor containerene.

Husk at alt som puttes i containerene havner rett i forbrenningsanlegget. For eksempel vil metaller, gips, elektronikk og annet farlig avfall kunne skade både renovasjonsbiler, forbrenningsanlegg og miljø og dermed medføre høyere renovasjonsavgift for abonnentene. Papir og glass/metallemballasje som leveres i egne beholdere blir imidlertid resirkulert.

Hvorfor er det ikke utsortering av plast og matavfall på returpunktene

Per i dag er det ikke utsortering av plastemballasje og matavfall på returpunktene, men det kommer. Vi håper at i løpet av 2023 skal vi ha på plass tilbud om utsortering av også disse avfallstypene på de fleste av våre returpunkt. 
Vi bygger ut flere returpunkter nå fremover for å få til dette. Det vil også medføre at enkelte av dagens punkt vil bli slått sammen. Men med større og færre returpunkter vil vi kunne tilby en bedre tjeneste både i form av kildesortering og i form av orden og vedlikehold. 

Hvorfor er det ofte fullt i containeren

Dersom alle bruker containerene riktig skal det normalt være plass til at alle får levert restavfallsposen sin. Dessverre er det alt for mange som bruker containerene til å kvitte seg med møbler og annet innbo, elektronikk, bygningsavfall, hageavfall og store mengder papp, isopor og plast etc. Dette medfører at en alt for ofte får overfylte containere.

 

Når hentes hytteavfallet?

Avfall fra hytteområdene hentes i utgangspunktet etter fast turnus, en eller flere ganger i uken avhengig av behov. I forbindelse med ferier og høytider henter vi oftere, også på helligdager.

 

Noen viktige ting å huske på.

Tenk over hvor du parkerer, feilparkerte biler hindrer oss ofte i å få tømt containere. Det er parkeringsforbud foran alle containere og sideveis i en avstand på minst to meter. Ikke kast engangsgriller eller aske i containerene. Hvert år er det en eller flere branner i hyttecontainere, som oftest forårsaket av engangsgriller eller aske.

 

Renovasjongebyr

Prisen for å levere avfall varierer fra kommune til kommune. Det er kommunen som fastsetter gebyret og spørsmål knyttet til dette rettes til kommunen du har eiendomen i.

 

Mer informasjon

Via vår nettside finner du linker til andre nettsteder som omhandler avfall, mellom annet Sortere.no som er en nyttig veileder.
Her finner du også Avfallsforskriften og Avfallsplanen for Hallingdal og Krødsherad