engelsk.png polsk.png litauisk.png syria.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png ukrainsk.png fr.png drk.png ke.png sudan.png

Husholdninger

De fleste husholdninger i Hallingdal og Krødsherad får hentet avfallet fra eiendommen, såkalt «henteordning». Et mindretall må frakte avfallet sitt til et returpunkt, såkalt «bringeordning» eller «containerrenovasjon». I tillegg kan abonnentene levere alle typer husholdningsavfall kostnadsfritt til lokalt avfallsmottak i kommunen.

 

Det er den enkelte kommune som fakturerer abonnentene for renovasjon og Hallingdal renovasjon IKS som har ansvar for innsamling og behandling av avfallet.

Mer om henteordning:

Er avfallet ditt ikke hentet?  
Sjekk først om det ligger driftsmeldinger her på hjemmesiden vår. Sjekk punktene under her. Om du fortsatt er usikker på hvorfor det ikke er tømt ber vi om at du kontakter oss på telefon 32086110 eller på firmapost@hallingdalrenovasjon.no 

IMG_3083.JPG

Når henter vi hva
Matavfall og restavfall hentes samtidig annen hver uke. Glass-/metallemballasje hentes hver 8. uke og papir og pappemballasje og returplast hentes hver 4 uke. Se egen tømmekalender som sendes ut til husholdningene. Har du ikke fått tømmekalender finner du den øverst til venstre på siden her.

Når kommer renovasjonsbilen
Som regel er bilen hos deg på samme tidspunkt hver gang, men avfallet skal være satt frem senest kl. 0600 for at du skal være garantert henting. Av ulike grunner kan bilen tidvis komme tidligere eller senere.

Hvor mye henter vi
Våre ruter er dimensjonert for at vi skal hente inntil 1 trilledunk per abonnement ved hver tømming. Returplastsekker kan du levere ubegrenset antall per henting. Avfall som blir satt utenfor trilledunkene vil ikke bli tatt med.

Hvor full kan dunken være
Dunken skal ikke fylles mer enn at lokket kan lukkes igjen.

Hva slags type dunker vil bli tømt
Det er kun våre dunker som vil bli tømt. Løse sekker og andre dunker vil ikke bli tømt. Noen fellespunkter/samlepunkter kan ennå ha eldre trilledunker, disse vil selvsagt bli tømt likevel.

Hvordan få plass til avfallet
Sorterer du ut matavfall, papir, plast samt glass og metallemballasje bør det være nok plass til restavfallet i dunken. Om du jevnlig har ekstra mye papir eller glass- /metallemballasje kan du kontakte oss og få større beholdere uten kostnad. Du kan også levere slikt avfall kostnadsfritt på lokalt avfallsmottak. Ekstra sekker til plastavfall får du kostnadsfritt på lokalt avfallsmottak.

Hva gjør du med farlig avfall
Farlig avfall samler du i den røde boksen. Når denne er full bytter du den mot en tom på lokalt avfallsmottak.
Har du ikke rød boks kan dette fås på lokalt avfallsmottak.

Plassering av beholdere
Dunken skal på tømmedag ikke stå mer enn 5 meter fra renovasjonsbilen sitt stoppested. Bilens stoppested er som hovedregel offentlig veg. Unntaksvis kjøres det på privat veg.

Søknad om utvidet henteavstand
Der det ikke er mulig å plassere dunkene innenfor 5 meter kan det søkes om økt plasseringsavstand inntil 10 meter fra veg.
Dette gjelder der nærmere plassering vil være til hinder for frisiktsoner, brøyting, gjerder etc. Det kan også søkes på grunnlag av bevegelseshemming e.l. Det påløper kr. 250,-  i ekstra renovasjonsgebyr for abonnenter som får innvilget utvidet henteavstand.
Søknadsskjema finner du her.
Søknaden sendes til Hallingdal Renovasjon IKS på firmapost@hallingdalrenovasjon.no eller til postadresse: Kleivi næringspark 31, 3570 Ål.

Sekker til returplast
Sekker til returplast vil deles ut en gang i året, om våren i Hallingdal og om høsten i Krødsherad. Trenger du flere sekker til returplast får du disse kostnadsfritt på lokalt avfallsmottak. Du kan levere et ubegrenset antall returplastsekker per innsamlingsrunde eller til lokalt avfallsmottak når det måtte passe.

Beholdere
Alle dunker eies nå av Hallingdal Renovasjon IKS

Knallgrønt lokk er til matavfall
Grønt lokk er til glass-/metallemballasje.
Blått lokk er til papir og pappemballasje.
Grått/sort lokk er til restavfall.
Returplast leveres i egen sekker.

Har du spørsmål angående dunken din, eller den er blitt ødelagt/skadet på noe vis, ta kontakt med oss snarest.

Renovasjonsbilene
Vi har 9 renovasjonsbiler i daglig drift, og to reservebiler som kan settes inn ved spesielle anledninger. Av disse er 4 av dem sekkebiler som henter husholdningsavfallet hjemme hos deg. Sekkebilene er "to-kammer-biler", det vil si at det er to rom bak i bilen. Dette gir oss mulighet til å hente to avfallstyper samtidig.

Fremkommelighet for renovatør og renovasjonsbil
Husk at det er ditt ansvar å sørge for fremkommelighet for renovatøren. Rydd snø og strø når det er glatt.
Kjører vi på din private veg for å hente avfallet ditt er du ansvarlig for fremkommelighet og snuforhold. Trær og busker må beskjæres slik at bilen har fri passasje både sideveis og over tak.

Du som leier bolig
Det er utleier sitt ansvar at husværet du leier har nødvendig utstyr til renovasjon. Normalt er det også utleier sitt ansvar at det blir betalt renovasjonsavgift for husværet.

Containerene er ikke for deg
Abonnerer du på henteordning har du ikke anledning til å bruke containere som er utplassert til husholdninger, støler og fritidsboliger med bringeordning.

 

Mer om bringeordning:
Bringeordning er tilbudet i områder der det ikke ligger til rette for henting av avfallet på eiendommen.

Definisjoner:
«Returpunkt» er tilrettelagt for levering av papir og glass/metallemballasje i tillegg til restavfall.
«Containerpunkt» er kun tilrettelagt for levering av restavfall.

Hva og hvor mye kan leveres
Også for abonnenter med «bringeordning» gjelder det visse begrensninger for hva og hvor mye som kan leveres. Kapasiteten til returpunkt og containerpunkt er beregnet utfra et antall abonnenter. Hver abonnent kan levere inntil en sekk restavfall per uke. Definisjonen på restavfall i Hallingdal og Krødsherad er mindre mengder emballasje fra matvarer samt en del hygieneartikler, altså det man normalt sorterer ut ved kjøkkenbenken og på badet. Annet avfall som innbo, trevirke, papp, papir, plast,metaller, tekstiler,hageavfall, elektrisk avfall og farlig avfall etc. leveres kostnadsfritt til lokalt avfallsmottak. Slikt avfall er det også forbudt å plassere utenfor containerene. Husk at alt som puttes i containerene havner rett i forbrenningsanlegget. For eksempel vil metaller, gips, elektronikk og annet farlig avfall kunne skade både renovasjonsbiler, forbrenningsanlegg og miljø og medføre høyere renovasjonsavgift for abonnentene.

Utstyr
Abonnenter med bringeordning får ikke automatisk utlevert sekker til returplast eller beholder til farlig avfall. Abonnenter med bringeordning som ønsker å levere returplast får sekker til dette kostnadsfritt på lokalt avfallsmottak og kan levere fulle sekker på samme sted. Har du ikke egen boks til farlig avfall får du en slik ved henvendelse på lokalt avfallsmottak. Når boksen er full leverer du denne på lokalt avfallsmottak i bytte med en tom. Ingen abonnenter med bringeordning får utlevert sekker til restavfall.

Renovasjongebyr
Prisen for å levere avfall varierer fra kommune til kommune. Det er kommunen som fastsetter gebyret og spørsmål knyttet til dette rettes til kommunen du bor i.

Mer informasjon
Via vår nettside finner du linker til andre nettsteder som omhandler avfall, blant annet Sortere.no som er en nyttig veileder. Her finner du også Avfallsforskriften og Avfallsplanen for Hallingdal og Krødsherad