engelsk.png polsk.png litauisk.png syria.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png ukrainsk.png fr.png drk.png ke.png sudan.png

Avfallsbeholdere

Her finner du litt informasjon om avfallsdunkene som brukes i privat husholdning i vårt område.

Trenger du nye dunker, bedre kapasitet til glass-/metallemballsje eller papir/papp eller har andre spørsmål angående avfallsdunkene bes du vennligst kontakte oss på telefon 32 08 61 10 eller på epost: firmapost@hallingdalrenovasjon.no

Ønsker du å gjøre endringer som påvirker renovasjonsgebyret ditt, som for eksempel å bestille større dunk til restavfall, øke antall abonnementer eller søke om fritak kontakter du din kommune.

 

Utstyret som blir brukt til husholdninger med henteordning i dag består av trilledunker.

Standard sett for en husstand (per renovasjonsabonnement) er 1x 140 liters trilledunk til restavfall, 1x 140 liters trilledunk til glass-/metalleemballasje og 1x 240 liters trilledunk til papir/pappemballasje, samt sekker til returplast.
Har du utleieenhet og betaler 2 eller flere renovasjonsgebyr, eller dere er flere husstander som ønsker å ha felles dunker, finnes det muligheter for det.
Betaler dere 2 renovasjonsgebyrer kan dere ha 240 liters trilledunk, betaler dere 3 renovasjonsgebyrer kan dere ha 340 liters trilledunk. Er det enda flere som vil gå sammen bes dere kontakte oss for informasjon.
 

 Standard utstyr 2017 red..jpg
                                            Standard utstyr for en husstand.

 

Trilledunkene levers med ulik farge på lokkene ettersom hvilket avfall de skal benyttes til.

Grått lokk = restavfall.
Blått lokk = papir/pappemballasje.
Grønt lokk = glass-/metallemballasje.

 

Returplastsekkny.jpg

Sekker til returplast

IMG_3182.JPG

Boks til farlig avfall

Sekker til returplast fra husholdning.Disse leveres ut til alle abonnenter med henteordning en gang per år. Har du ikke henteordning eller trenger du flere returplastsekker kan dette hentes på ditt lokale avfallsmottak

 

 


Rød boks til farlig avfall.
Denne leveres ut til alle husstander. Her kan du samle opp farlig avfall for levering på ditt lokale avfallsmottak.
Når du kommer med boksen vil du få en tom boks i retur. Har du ikke rød boks kan det hentes på lokalt avfallsmottak.


 

 

 

KRAV TIL PLASSERING AV UTSTYR.

Det stilles krav til hvordan utstyret skal plasseres. Trilledunkene skal ikke stå lenger enn 5 meter fra veien der renovasjonsbilen kjører på tømmedag. 
Dunkene bør stå slik at de er synlige for renovatøren.
Det skal også være måket/strødd slik at det er fremkommelig til dunkene, og snø på lokket må børstes av.

SKAL DU LAGE NY PLASS/SKUR ELLER LIGNENDE TIL DUNKENE?

Vi har laget en veiledning for hva som må tas hensyn til om du skal lage ny oppstillingsplass, hus, takoverbygg eller lignende til de nye avfallsdunkene.
Særlig minner vi om at det bør tas høyde for flere dunker i fremtiden.

Husk at om dunken settes frem på tømmedag må de stå fremme fra kl 06.00.

Veiledningen finner du her.