engelsk.png polsk.png litauisk.png arabisk.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png

Returkartonglotteriet

Skyll og brett og merk med navn og telefonnummer - kanskje blir det du som vinner neste gang? Og miljøet vinner på det hver gang!

 

Visste du at:

  • Over halvparten av drikkekartongene materialgjenvinnes.

  • Det hvert år brukes ca. 750 millioner drikkekartonger i Norge?
    Over 70 prosent av disse blir samlet inn og gjenvunnet.

  • Drikkekartonger kan gjenvinnes med skrukork.
  • Når vi gjenvinner 10 kg drikkekartong sparer vi miljøet for 4 kg CO2 utslipp

  • Produksjon av papir fra returfiber bruker i underkant av 40% av energiforbruket ved bruk av fersk virke.

  • Vi sparer 14 trær per tonn papir som gjenvinnes

  • Mengden drikkekartonger som blir gjenvunnet hvert år tilsvarer 112 000 trær, eller en skog på størrelse med 185 fotballbaner! (2011)

 

 

Visste du at du kan levere returkartong (som melkekartonger, juicekartonger o.l.) og være med i trekningen om en premie på 100.000,- og 30 premier på 10.000,- hvert kvartal!
 
Alle kan delta både privatpersoner, bedrifter, lag/organisasjoner, skoler, barnehager og liknende.
Det du må gjøre er å skylle og brette 6 tomme drikkekartonger og putte de ned i den 7. kartongen. Korker og lokk kan henge utenfor. Dette utgjør en "kubbe".
For skole
melksordningen gjelder fire tomme kartonger i den femte.
Eller du kan velge å levere enkelt kartonger (men disse kan bare vinne 10.000,- og er ikke med i trekknigen om premien på 100.000,-).

Deltager skriver navn og telefonnummer på den de vil skal vinne utenpå "kubben"/kartongen og har den i dunken for papir/pappemballasje eller leverer den på ditt lokale avfallsmottak. Da har du et lodd pr. "kubbe"/kartong.
Kubber/kartonger trekkes på 88 forskjellige steder over hele landet. Det trekkes mellom 1 og 7 kubber avhengig av innbyggertall, til sammen trekkes maks 188 "kubber" hvert kvartal. (Av disse 188 er det altså 31 som vinner.) Her i Hallingdal trekker vi 2 "kubber"/kartonger hvert kvartal som sendes videre til den nasjonale trekningen.

 

Enkelt kartonger kan nå også være ett lodd. Skyll kartongen, press den flat og skriv navn og telefonnummer på den du vil skal vinne. Den enkelte kartongen er da med i trekkningen på premier på 10.000,-

For å vinne 100 000,- må du fortsatt skylle, brette og stappe minst seks drikkekartonger i en syvende til en kubbe (fire i den femte for skolemelk). Korker og lokk kan henge utenfor. Kubbene er med i trekningene om permier både på 10 000,- og 100.000,- kroner.Det viser det seg at barnehagene og skolene er flinke å sortere og levere drikkekartonger!

I første trekkning i 2019 gikk 3. klasse ved Leveld skule av med storgevinsten på hele 100.000,-

Hol Barnehage, Hol, vant kr: 10.000,- i august 2013
Skattebøl Barnehage, Ål, vant kr: 10.000,- i august 2012

Geilomoen Barnehage vant kr: 10.000,- i oktober 2011
Vestlia Barnehage vant kr: 10.000,- i februar 2012
Nordbygdene Barnehage vant kr: 10.000,- i november 2016

I tillegg har vi hatt flere privatpersoner fra Hallingdal som har vunnet.
Kanskje er det din tur neste gang!?

Vil du vite enda mer om returkartonglotteriet kan du ta en titt på Grønt Punkt sine sider her.