engelsk.png polsk.png litauisk.png arabisk.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png

Avfallsskur / -hus

Skal du bygge avfallsskur, -hus eller -platting til dunkene dine? Da anbefaler vi at du leser vår veileder før du går i gang.

Veiledning til abonnenter som skal velge løsning for plassering/oppbevaring av avfallsbeholdere.

Denne veiledningen gjelder utstyr til et standard abonnement. For løsninger som omfatter flere abonnementer/samarbeid med naboer og andre beholderstørrelser ber vi om å bli kontaktet.

Det er abonnenten sitt ansvar å sjekke ut eventuelle begrensninger i Plan- og bygningslov, Vegtrafikklov etc. Stikkord er;  Fri sikt, nabogrenser etc.

For at forholdene skal bli mest mulig tilfredsstillende for både abonnent og renovatør er det noen ting å ta hensyn til ved;

1. OPPSTILLINGSPLASS, HUS, TAKOVERBYGG OG LIGNENDE  TIL AVFALLSBEHOLDERE

Der det bygges sokkel må denne flukte med underlaget beholderen skal trilles på, slik at denne kan trilles tilbake på plass uten hindring.

Minimum flatebehov er 165 cm bredde og 80 cm dybde (3 beholdere) Vi anbefaler at det i tillegg tas høyde for eventuelle fremtidige endringer og at det legges til et areal på minimum 50 cm bredde. Ønsker man i tillegg å ha plass til lagring av plastretursekken bør det settes av ytterligere 50 cm bredde. Det må uansett være tilstrekkelig bredde til at beholdere lett kan trilles ut og tilbake.

Beholdernes individuelle mål er;

140 liter = 48 cm bredde, 55 cm dybde og 110 cm. høyde (2 stk.)

240 liter = 60 cm bredde, 73 cm dybde og 110 cm. høyde (1 stk.)

Ved bygging av tak må det tas hensyn til følgende:

Takhøyde må være slik at renovatøren kan nå beholderen uten fare for å stange mot overbygget. Anbefalt høyde er minimum 2 meter.

 

2. AVSTAND TIL RENOVASJONSBILENS STOPPESTED

I forslaget til revidert Avfallsforskrift som nå er på høringsrunde før behandling i kommunene,  er det foreslått at avfallsbeholder på tømmedag kan stå maksimum 5 meter fra der renovasjonsbilen stopper. Dette spørsmålet ventes endelig avklart senest i mai/juni 2017.

Det kan være problematisk å bygge permanent beholderhus så nær veg som 5 meter, og om man er i tvil oppfordrer vi om å ta kontakt med kommunen for å avklare regelverket rundt dette.

For mange abonnenter vil det være en god løsning å la beholderne ha en fast oppstillingsplass nær bolig, garasje eller lignende og trille frem den aktuelle beholderen på tømmedag.

 

3. SIKRING AV AVFALLSBEHOLDERE MOT VIND ELLER DYR

Når det er behov for å feste beholdere og lokk grunnet vind eller dyr må det tas hensyn til følgende; Festeanordning må lett kunne hektes av og på for renovatøren ved henting. Lokk må festes med velfungerende stropp eller lignende, ikke med plassering av stein eller andre tunge gjenstander oppå.

På neste side finner du en stativløsning som Hallingdal Renovasjon IKS er forhandler av. Dette er en smart løsning for trygg plassering av beholdere. Både pris- og arealmessig er dette et godt alternativ til bygging av beholderhus. Vår anbefaling er at stativet står permanent innenfor 5 metersonen og at den aktuelle beholderen plasseres her på tømmedag.

 

For ytterligere informasjon ta kontakt med Hallingdal Renovasjon IKS på tlf. 32086110

 

For utskriftsvennlig versjon klikk her.