engelsk.png polsk.png litauisk.png arabisk.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png

Ledig stilling

 

Hallingdal Renovasjon IKS har ansvar for innsamling av avfall frå hushaldningar og fritidsbustader i Hallingdal og Krødsherad.

 

Renovatør.

Hallingdal Renovasjon IKS har ansvar for innsamling av avfall frå hushaldningar og fritidsbustader i Hallingdal og Krødsherad.

Vi søker deg som har lyst til å arbeide i ei av dei viktigaste sørvisbedriftene i Hallingdal, og som har stor arbeidskapasitet.

Søkarar må ha førarkort minimum klasse C og helst yrkessjåførkurs. Lokalkunnskap er ein fordel.

Sørvis er eit satsingsområde og vi ynskjer oss kollegaer som har evna til å møte kundane på ein positiv måte. Den som vert tilsett må vere fleksibel i forhold til dagleg arbeidstid.
Ekstraarbeid i høgtider og elles må påreknast for å innfri forventningane frå fastbuande, hytteeigarar, turistar og bedrifter.

Tryggleik for medarbeidarar, publikum, omgivelsar og utstyr skal ha topp prioritet, og vi søker personar med god risikoforståing og sterk ansvarskjensle.
Evne og vilje til dagleg bilvedlikehald og forståing for generell driftsøkonomi vert tillagt stor vekt.
Kommunikasjon med køyrekontor foregår via bildata og mobiltelefon, og renovatøren må beherske norsk skriftleg og munnleg, og må kunne bruke datahjelpemiddel.

Arbeidsmiljøet vårt er mannsdominert og vi oppmodar kvinner til å søke arbeid hos oss.

Løn etter tariffavtale frå kr. 210,-  til kr. 247,- inkl. smusstillegg. Tillegg for fagbrev.

Gode pensjons- og forsikringsordningar i KLP. Bedriftshelseteneste. Hallingdal Renovasjon er IA bedrift.

 

Søknad med CV og attestar skal sendast til Hallingdal Renovasjon IKS, Kleivi, 3570 Ål, alternativt til firmapost@hallingdalrenovasjon.no.

Nærare informasjon får du ved å kontakte driftsleiar Torgeir Vestenfor tlf. 95 98 00 45, man- fre. 0730-1530, evt. epost torgeir@hallingdalrenovasjon.no

 

 

 

Inntak av lærlinger ved Hallingdal Renovasjon IKS.

 

Forbrenningsavdelingen:

Er godkjent for å ta inn lærlinger i både Industrimekanikerfaget (Reparatør) og Kjemiprosessfaget (Operatør). Avdelingens første lærling besto fagbrevet som Industrimekaniker i juni 2017 og vi har en en ny lærling fra høsten 2018.


Det foreligger også planer om å ta inn en lærling i Kjemiprosessfaget høsten 2019.

 

På grunn av naturlig avgang kan det også være muligheter for ledige faste stillinger hos oss etterhvert.

 

Uteavdelinger:

Er godkjent for å kunne ta inn lærlinger i Gjenvinningsfaget, men det foreligger for tiden ikke noen konkrete planer for å ta inn lærling.

 

Samtlige fag bedriften er godkjent for å ta inn lærlinger i har utgangspunkt i VG1 Teknikk og Industriell Produksjon (TIP).