engelsk.png polsk.png litauisk.png syria.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png ukrainsk.png fr.png drk.png ke.png sudan.png

Ledig stilling

Hallingdal Renovasjon IKS har ansvar for innsamling av avfall fra husholdningar, fritidsbosteder og bedrifter i Hallingdal og Krødsherad.

Vi har ledige stillinger som driftsansvarlig, reparatør og tilkallingsvikar ved forbrenningsanlegget. 

 

Reparatør Forbrenningsanlegg

Stillinga er ved avfallsforbrenningsanlegget som kjører 24/7/365, hvor reparatører normalt arbeider dagskift (07-15). Unntaket er ved sykdom eller fravær hvor man kan bli satt inn som operatør for enkeltvakter eller i perioder. Hvis en operatør ønsker å gå av eller skifte stilling (slutte med skiftarbeid) er det reparatører som ønsker å skifte stilling som vil få tilbudet før stillingen eventuelt lyses ut.

Den som blir tilsett må regne med overtidsarbeid i forbindelse med uforutsette vedlikeholdsstopp/hendelser. Deler av jobben består også av vedlikehold av containere/returpunkt både inne og ute, samt annet forefallende arbeid på anlegget og ute.

Det vil bli gitt opplæring både som operatør og reparatør, då reparatører også må være forberedt på å ta vakter ved anlegget.

Fagretning innen mekanikerfag (bil, industri, automasjon, eller lignende). Viktige kunnskapsområde er forbrenningsteknikk, hydraulikk/pneumatikk, lager, elektromotorer, pumper og sveising. Bedriften/avdelinga har tidligere hatt lærlinger Industrimekanikerfaget (Reparatør) og godkjenning i Kjemiprosessfaget (Operatør).

Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig, minimum nivå B1.

Det er ønskelig med truck- (C1/T4), kran- (G4/G8/G11) og kjelpassersertifikat, utvidet førerkort C eller C1 og YSK grunnkurs vil telle positivt i vurderingen av søkere.

Stillinga krev god evne til å arbeide sjølvstendig (alenevakt) og systematisk.

Arbeidssted er i Kleivi næringspark 31 i Ål kommune.

Opplæring vil bli gitt av arbeidsgiver, herunder nødvendige kurs.

Lønn etter HR sine retningslinjer. Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP.

Søknad med CV skal sendes til Hallingdal Renovasjon IKS, Kleivi næringspark 23, 3570 Ål alternativt til firmapost@hallingdalrenovasjon.no . Merk: Søknad om stilling som Reparatør.

Nærmere informasjon får du ved å kontakte avdelingsleder forbrenning, Olaf Nyheim tlf. 32 08 61 17 eller e-post olaf@hallingdalrenovasjon.no

NY Søknadsfrist 29 oktober 2023!

 

Felles for alle utlysninger:

Søknad og CV sendes til firmapost@hallingdalrenovasjon.no 
Merk med hvilken stilling du søker på. 

Søkerlistene vil være offentlig tilgjengelig gjennom åpne postlister. 

Hallingdal Renovasjon IKS er en mannsdominert arbeidsplass og vi oppfordrer kvinner til å søke.