engelsk.png polsk.png litauisk.png arabisk.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png ukrainsk.png

Ledig stilling

Hallingdal Renovasjon IKS har ansvar for innsamling av avfall fra husholdningar, fritidsbosteder og bedrifter i Hallingdal og Krødsherad.

Vi har nå ledig stilling som administrasjonsleder og økonomileder. 

 

Administrasjonsleder

Hallingdal Renovasjon IKS er et kommunalt samarbeid for renovasjon, gjenvinning og avfallshåndtering for innbyggere og hytter i Hallingdal og Krødsherad, og betjener i dag totalt ca. 36.000 abonnenter. Bransjen står ovenfor store endringer i krav og forventinger til utførelsen av samfunnsoppdraget. Selskapet ønsker derfor å øke kapasitet og styrke kompetansen innenfor ledelse av sentrale administrative funksjoner. Stillingen er nyopprettet og er i utgangpunktet en 100% stilling. Arbeidsted vil være ved selskapets hovedanlegg i Kleivi, Ål.

Stillingens formål:   

Ansvarsområdet skal ledes slik at de administrative aspektene blir godt ivaretatt, at en god og effektiv drift sikres på kort og lang sikt. Som administrasjonsleder leder du arbeidet med å støtte driftsenhetene og øvrig ledelse i selskapet med planlegging, koordinering og utførelse av det felles administrative arbeidet, HR/personal- og lønnspolitikk, samt for kundekontakt og kommunikasjon. Det forventes også at du er en klar og tydelig bidragsyter innenfor selskapets strategiske arbeid. Du vil også være en sentral pådriver for videreutvikling av løsninger for en fremtidig mer bærekraftig ressurshåndtering, også potensielt som operativ prosjektleder for konkrete felles utviklingsprosjekter. Du vil lede en enhet som i pr i dag består av 1 ressurs, men som nok har et utviklingsbehov for flere ressurser med respektive fagspesialiseringer. Stillingen rapporterer til daglig leder, og vil fungere som hans nærmeste støttespiller.

Stillingens innhold:  
Lede arbeidet med-, og ansvarlig for:

 • Administrasjon
  • Rapportering og statistikk.
  • Internkontroll/rutiner.
  • Omdømmebygging.
  • Organisatorisk risiko.
  • IKT og digitalisering (Innleid IKT drift).
  • Støtte daglig leder i arbeide mot styre og representantskapet.
  • Å påse at selskapets virksomhet utøves i samsvar med lover, forskrifter, reglementer, avtaler og retningslinjer gitt av overordnede myndigheter.
 • Arkivsystem og saksbehandling.
 • Kundekontakt og kommunikasjon.
  • Praktisk drift av kundesenteret.
  • Arbeidet med ekstern og intern kommunikasjon.
 • Overordnet HR - Personalpolitikk og lønn.
  • Støtte driftsavdelingene i arbeidet med rekruttering og personal.
  • Organisasjonsutvikling.
  • GDPR.
 • Støtte det strategiske arbeidet.
  • Bidra til strategisk planlegging og utarbeidelse av forslag til strategiske beslutninger for styret og representantskapet.
  • Oppfølging av fremdrift i strategiske vedtak og planer.
 • Kontinuerlig utvikling og beste praksis
  • Delta aktivt i vurdering og utredning av selskapets nåværende og fremtidige arbeidsoppgaver og praksiser.
  • Koordinere og ev. lede felles utviklingsprosjekter.
  • Koordinere og fremme kontakt med andre tilsvarende virksomheter og fagmiljøer i Norge for å utveksle erfaringer og samordne prosjekter o.l.
 • Bærekraft
  • Utvikling av fremtidige bærekraftige løsninger.

Ønsket kompetanse og personlige egenskaper:

 • Erfaring fra stillinger innen ledelse, økonomi, administrasjon og/eller prosessutvikling.
 • Gjerne høyere relevant utdannelse. Lang operativ erfaring med relevante fagområder kan kompensere for formell utdanning.
 • Ryddig, effektiv og strukturert.
 • Jobbe parallelt med operative- og langsiktige perspektiver.
 • God til å samarbeide.
 • God til å kommunisere, både muntlig og skriftlig.
 • Gode generelle digitale kunnskaper, gjerne også erfaring med praktisk bruk av digitale hjelpesystemer.

Personlige egenskaper vil vektlegges. Ønske om rask tiltreden om mulig.

Kontaktperson: Daglig leder Eirik Lystrup, tlf: 91381494, e-post: eirik@hallingdalrenovasjon.no.

Søknadsfrist: Innen utgangen av 16.04.

For utskriftsvennlig versjon klikk her. 

 

Økonomileder

Hallingdal Renovasjon IKS er et kommunalt samarbeid for renovasjon, gjenvinning og avfallshåndtering for innbyggere og hytter i Hallingdal og Krødsherad, og betjener i dag totalt ca. 36.000 abonnenter. Bransjen står ovenfor store endringer i krav og forventinger til utførelsen av samfunnsoppdraget. Selskapet ønsker derfor å øke kapasitet og styrke kompetansen innenfor sentrale administrative funksjoner. Vår tidligere kontorleder har valgt å søke andre utfordringer og vi søker derfor nå etter en som kan lede- og videreutvikle fagområdet. Du vil rapportere til daglig leder og inngå i selskapets ledergruppe. Stillingen er fast, og i utgangpunktet en 100% stilling, ev. redusert stillingsbrøk kan også være aktuelt for den rette kandidaten. Arbeidsted vil være ved selskapets hovedanlegg i Kleivi, Ål.

 

Stillingens formål:  
Ansvarsområdet skal ledes slik at økonomistyringen av selskapet på både kort-/operativ og lang sikt er godt ivaretatt. Selskapet skal ha en fornuftig kostnadsprofil og utøve sine oppgaver med en tilfredsstillende effektivitet. Stillingen samarbeider tett med daglig leder og driftslederne.

 

Stillingens innhold:
Lede arbeidet med, og ansvarlig for:

  • Økonomistyring og budsjettering.
  • Rapportering innenfor økonomi og andre driftsdata.
  • Regnskapsføring, lønn og fakturering (selskapets har ekstern regnskapsføring).
  • Kommersielle kontrakter, anskaffelser og næringskunder.
  • Praktisk kontrolling og kostnadskontroll.
  • Selvkost beregninger.
  • Utarbeidelse og oppfølging av "avfallsregnskap".

 

Ønsket kompetanse og personlige egenskaper:

 • Erfaring fra stillinger innen økonomi og/eller finans og meget god kunnskap om økonomistyringsprosesser.
 • Gjerne høyere utdannelse innenfor regnskap, revisjon, finans el.  Lang operativ erfaring med relevante fagområder kan kompensere for formel utdanning. Også nyutdannede kan søke.
 • Ryddig. effektiv og strukturert.
 • Selvgående.
 • Kommersiell teft og erfaring med forhandlinger.
 • God til å kommunisere, både muntlig og skriftlig.
 • Gode generelle digitale kunnskaper, gjerne også erfaring med praktisk regnskapsføring.


Vi tilbyr:

 • Spennende oppgaver i en bransje som er i stor utvikling.
 • En meningsfylt hverdag i miljøets tjeneste.
 • Gode betingelser.
 • Kommunale pensjons- og forsikringsordninger (KLP).
 • Gode muligheter for faglig påfyll og tilrettelegging for å gjennomføre relevant videre-/etterutdanning. 

 

Personlige egenskaper vil vektlegges. Ønske om rask tiltreden om mulig.

Kontaktperson: Daglig leder Eirik Lystrup, tlf: 91381494, e-post: eirik@hallingdalrenovasjon.no.

Søknadsfrist: Innen utgangen av 16.04.

For utskriftsvennlig versjon klikk her. 

 

 

Felles for alle utlysninger:

Søknad og CV sendes til firmapost@hallingdalrenovasjon.no 
Merk med hvilken stilling du søker på. 

Søkerlistene vil være offentlig tilgjengelig gjennom åpne postlister. 

Hallingdal Renovasjon IKS er en mannsdominert arbeidsplass og vi oppfordrer kvinner til å søke.