engelsk.png polsk.png litauisk.png arabisk.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png

Ledig stilling

Hallingdal er knutepunktet mellom øst og vest i Sør-Norge og er en av Norges største reiselivsregioner, med ca 20.000 fastboende og nær 23.000 hytter. Hallingdal Renovasjon IKS skal først og fremst sørge for helhetlig og god renovasjon i kommunene Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes, Flå og Krødsherad. Vi sørger for at innbyggere, hyttehallinger og turister har fokus på miljø og trivsel, i samarbeid med kommunene. Selskapet ble etablert i 1980. 

 

 

Inntak av lærlinger ved Hallingdal Renovasjon IKS.

 

Forbrenningsavdelingen:

Er godkjent for å ta inn lærlinger i både Industrimekanikerfaget (Reparatør) og Kjemiprosessfaget (Operatør). Avdelingens første lærling besto fagbrevet som Industrimekaniker i juni 2017 og vi har en en ny lærling fra høsten 2018.


Det foreligger også planer om å ta inn en lærling i Kjemiprosessfaget høsten 2019.

 

På grunn av naturlig avgang kan det også være muligheter for ledige faste stillinger hos oss etterhvert.

 

Uteavdelinger:

Er godkjent for å kunne ta inn lærlinger i Gjenvinningsfaget, men det foreligger for tiden ikke noen konkrete planer for å ta inn lærling.

 

Samtlige fag bedriften er godkjent for å ta inn lærlinger i har utgangspunkt i VG1 Teknikk og Industriell Produksjon (TIP).