engelsk.png polsk.png litauisk.png syria.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png ukrainsk.png fr.png drk.png ke.png sudan.png

Inert avfall

Inert avfall: avfall som ikke er nedbrytbart, f.eks. betong, murstein, takstein, jord og stein. IKKE sementsekker, plast, porselen, armering, trevirke, kabler og isolasjon.

Hallingdal Renovasjon IKS har løyve til å ta i mot inert avfall og lett forurensede masser på Breie deponi. Om massene ikke er i samsvar med kravene for inert deponi i Avfallsforskriften §9 skal de leveres til deponi for ordinært avfall eller farlig avfall, som Hallingdal Renovasjon ikke har.

Hallingdal Renovasjon er pliktig til å innrapportere avvist avfall til myndighetene.

Det skal leveres en basiskarakterisering av alt inert avfall som leveres til Breie eller på lokale avfallsmottak. Kravene for basiskarakterisering finnes i Avfallsforskriften §9, Vedlegg II. Eksempel på skjema for basiskarakterisering finner du her.

For en avfallsprodusent som ønsker å levere større mengder med samme type avfall må dette avtales med Hallingdal Renovasjon i forkant. Man vil da kunne levere en basiskarakterisering som gjelder for flere leveranser.

Det vil jevnlig bli gjennomført stikkprøver av avfall levert til Breie. Om avfallet ikke samsvarer med basiskarakteriseringen vil det måtte fjernes fra deponiet og alle kostnader knyttet til dette vil bli fakturert avfallsprodusenten.

Det er avfallsprodusenten sitt ansvar å sørge for analyse av avfallet, men dette òg vil kunne få konsekvenser for avfallsleverandør/-transportør.

 

Har du spørsmål bes du ta kontakt med vår HMS- og kvalitetsleder.