engelsk.png polsk.png litauisk.png syria.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png ukrainsk.png fr.png drk.png ke.png sudan.png

Komposteringsanlegget

Levering av kvist og hageavfall samt andre masser til Hagaskogen Komposteringsanlegg

Levering av kvist og hageavfall fra næringsdrivende.

Våre mottak for kvist og hageavfall er primært et tilbud til private abonnenter.

Fra næringsdrivende tar vi i mot så langt vi har behov men kun til Hagaskogen komposteringsanlegg på Torpo i Ål kommune. Næringsdrivende kan ikke levere til lokale avfallsmottak i kommunene da kapasiteten her er tilpasset private abonnenter. Vi opplever også at store leveranser fra næring til tider ikke holder en kvalitet vi kan nytte oss av.

Vi har derfor sett oss nødt til å innføre noen restriksjoner på levering av kvist fra næringsdrivende. Les mer om det her.

 

Levering av avløpsslam, avfall fra fettutskillere, slakteriavfall, sil og ristegods.

Hallingdal Renovasjon IKS har løyve til å ta i mot avløpsslam, avfall fra fettavskillere, slakteriavfall, sil og ristegods ved komposteringsanlegget på Hagaskogen.
Om massene inneholder farlig avfall skal de leveres på mottak for farlig avfall, som Hallingdal Renovasjon ikkje har.

Alle lass med masser som skal leveres til Hagaskogen skal leveres med analyseresulteter på potensielle miljøgifter. Eksempel på hva det skal analyseres på og grenseverdier for levering er oppgitt i prøvetakingsskjemaet som du finner her

Om massene inneholder farlig avfall vil de bli avvist. Det samme gjelder om det mangler nødvendig dokumentasjon.
Slik avvisning vil bli dokumentert og rapportert til myndighetene.

 

For åpningstider og andre henvendelser til komposteringsanlegget ring 96 22 75 10.