engelsk.png polsk.png litauisk.png syria.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png ukrainsk.png fr.png drk.png ke.png sudan.png

Færre og større - endring returpunkt

Mange små returpunkt med lite kildesortering skal i løpet av få år blir større returpunkt med kildesortering av 5 avfallstyper.

For å legge til rette for mer kildesortering har Hallingdal Renovasjon (HR) starta et prosjekt som de kaller Færre og større. Dette er et viktig steg for at eierkommunene skal nå nye EU-krav om:

 

  • 55 % gjenvinning av husholdningsavfall innen 2025, 60 % innen 2030 og 65 % innen 2035.
  • 65 % av emballasjeavfall skal materialgjenvinnes innen 2025 og 70 % innen 2030.
  • Papir, plastemballasje, glass- og metallemballasje og matavfall skal kildesorteres, i tillegg til restavfall.

Hallingdal og Krødsherad har over 23000 hytter og det er derfor viktig at avfallet på returpunktene, som benyttes av hyttebrukerne, tilbyr god kildesortering.

I dag er det ca. 180 returpunkter, mange av dem uten tilbud om kildesortering. For å kunne tilby kildesortering på alle returpunkter, velger HR å redusere dette antallet til ca. 80 i tiden som kommer.

Returpunktene vil samtidig få en oppgradering ved at de gamle containerne byttes ut med delvis nedgravde avfallsbrønner, moloker. Returpunktene vil i tillegg få en ansiktsløfting med ny skilting, asfaltering og gatebelysning. Alle disse endringene mener HR vil medføre mindre brannrisiko, mindre luktproblemer og mindre henslengt avfall på returpunktene, i tillegg til at det vil være driftsøkonomiske besparelser med mer kildesortering på denne måten.

Endringene har så smått begynt, og de neste par årene vil forbedringene av returpunktene fortsette i hele distriktet.


Til slutt vil Hallingdal Renovasjon minne om at det kun er abonnenter uten avfallsdunker hjemme som skal bruke returpunktene. Og har du annet avfall enn det som hører hjemme i molokene, så kan dette leveres på lokale avfallsmottak. Hensetting av avfall utenfor molokene er forsøpling!

Hvis du ønsker mer informasjon, så finner du svar på mange spørsmål i menyen til høyre. 
Der finner du også artikkelen om oss som stod i Hallingdølens høstmagasin.