engelsk.png polsk.png litauisk.png arabisk.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png

Spørsmål og svar

Her kan du finne svar på de vanligste spørsmålene vi får angående renovasjon.

Hvorfor ble ikke avfallet mitt hentet?
Står dunken din mer enn 5 meter fra veien? Hvis den gjør det kan det være årsaken til at avfallet ditt ikke er tatt med. Er det overfylt, eller feil type avfall i feil dunk? Er det forsvarlig måket og/eller strødd? Står dunkene lett synlig og innen for avstandsgrensen? Setter du frem dunken på tømmedag, skal den settes frem før kl 06.00. Sjekk på siden her om det kan ligge driftsmeldinger som forklarer årsaken. Har du fortsatt ingen forklaring på hvorfor avfallet ikke er hentet bes du ta kontakt med oss.
Hvorfor sorterer vi ikke matavfall?
Hallingdal Renovasjon IKS har eget forbrenningsanlegg der matavfallet blir brent sammen med det øvrige restavfallet. På denne måten blir matavfallet energigjenvunnet og brukt blant annet i produksjon av trepellets. Men i februar 2018 vedtok stortinget at matavfall skal sorteres ut fra alle husholdninger i Norge. Så sortering av matavfall vil komme, men når det trer i kraft er ennå ikke vedtatt.
Kan jeg ha papp (f.eks pizzaesker) i papirsorteringen?
Ja, du kan ha husholdningspapp / kartong sammen med papiret. Store brune pappesker (som til TV, vaskemaskiner o.l.) bør ikke sammen med papiret, de bør heller sorteres ut og leveres som papp på lokalt avfallsmottak.
Blir kildesortert avfall blandet sammen på renovasjonsbilene?
Nei! De fleste gangene henter vi bare en type avfall om gangen. Papir og plast blir derimot hentet samtidig. Da benytter vi oss av at renovasjonsbilene har to kammer og samler inn papir i det ene kammeret og plast i det andre.
Hva skjer med det kildesorterte avfallet etter at det er hentet hos abonnenten?
Ved hovedanlegget i Kleivi blir glass/metallemballasje, papir/papp og returplast lagret separat i påvente av transport til gjenvinningsanlegg. Dette gir inntekter som bidrar til å redusere kostnadene for abonnentene.
Koster det noe å levere avfall på avfallsmottakene?
For deg som er privatperson og betaler renovasjonsgebyr til en av våre eierkommuner er prisen for levering av avfall lagt inn i renovasjonsgebyret. Du betaler altså ikke noe ekstra når du kommer på avfallsmottaket. Dette forutsetter at avfallet blir levert med personbil med eller uten tilhenger, og at avfallet sorteres ved levering. Er det næringsavfall bes du ta kontakt for priser.
Hvordan finner jeg ut hva forskjellige ting skal sorteres som?
Det kan du for eksempel finne ut av ved å gå inn på linken som heter sortere.no på hovedsiden vår. Der velger du kommune og skriver inn hva det er du skal kaste så vil du få svar på hva det kildesorteres som. Du kan også ta kontakt med oss så kan vi hjelpe deg.
Når blir det levert ut sekker til returplast?
Returplastsekker leveres ut om våren i Hallingdal og om høsten i Krødsherad. Har du ikke fått sekker bes du ta kontakt med oss så snart som mulig. Er du tom for sekker mellom utleveringer kan det hentes på lokalt avfallsmottak.
Hva gjør jeg når jeg har mer avfall enn det som er plass til i dunken?
Sorterer du papir/papp, plast og glass og metallemballasje bør det være nok plass til restavfallet i dunken. Om du har ekstra mye papir eller glass- og metallemballasje kan du kontakte oss og få større/flere beholdere uten kostnad. Du kan også sette frem så mange returplastsekker som ønskelig på tømmedag. Har du fortsatt for mye restavfall kan du levere det gratis på lokalt avfallsmottak eller om det er et gjentakende problem er det mulig å øke størrelsen på restavfallsdunken mot en økning i renovasjonsgebyret. Kontakt din kommune for å gjøre endringer i renovasjonsgebyret.
Hva gjør jeg når jeg har glemt å sette frem avfallet til henting?
Alle avfallstyper som vi henter hjemme hos deg kan du også levere kostnadsfritt til lokalt avfallsmottak.
Når må avfallet settes frem?
Renovasjonsbilene starter kl. 06.00. Skal du være garantert henting må avfallet være tilgjengelig fra dette tidspunktet.
Hvilke regler gjelder for plassering av trilledunker?
Beholderne skal plasseres synlig. Trilledunkene skal ikke stå mer enn 5 meter fra renovasjonsbilens stoppested. Bilens stoppested er som hovedregel offentlig vei. Unntaksvis kan det kjøres på privat vei. Disse kravene er i henhold til avfallsforskriften som gjelder for Hallingdal og Krødsherad.
Skal det være sort sekk i restavfallsdunken?
Nei, du trenger ikke sorte sekker i restavfallsdunken. Men vi anbefaler at du har restavfallet i en knyttet pose (f.eks handlepose), det gjør renhold av dunken enklere. I glass-/metallemballasje og papir/papp dunken skal det IKKE brukes sekker/poser av noe slag da det ødelegger for videre sortering.
Tar dere med avfall i tillegg til det faste?
Vi henter restavfall, glass/metallemballasje og papir/papp i dunk og returplast i sekk. Annet avfall som settes frem tas ikke med.
Hvorfor blir det ikke lenger hentet farlig avfall?
Farlig avfall ordningen ble endret fordi det var få som benyttet seg av tilbudet og mengdene som kom inn var svært små. Når du har behov for å få tømt boksen tar du den med til ditt lokale avfallsmottak og bytter den i en tom boks.
Selger dere inngjerding/stativ til dunkene?
Ja, vi selger "stativet". Dette passer til en dunk (både 140 liter og 240 liter) og er spesielt godt egnet der man setter frem en dunk på tømmedag. Les mer på stativet.no og ta kontakt med oss for pris og bestilling.
Kan man sette ut ekstra sekk med restavfall?
Nei, avfall uten om dunkene vil ikke bli tatt med. Har du avfall utover det du har plass til i dunkene leveres dette på lokalt avfallsmottak. Har du behov for å levere ekstra avfall hele året bør du kanskje ha et større abonnement. Gjelder det papir/papp eller glass-/metallemballasje kan du få større dunk uten ekstra kostnad. Gjelder det restavfall kan du øke abonnementet og få større dunk.
Hvem kan benytte containerne og returpunktene rundt omkring?
Disse er for abonnenter som betaler for containerrenovasjon. Dette er fastboende som ikke har tilbud om henting av avfall hjemme og hytter/fritidsboliger.
Hvordan leverer vi plast?
Husholdningsplast skal fortsatt leveres i tilegnet sekk. På tømmedag henges sekken på den gule kroken som er på dunken for papir/papp. Du kan levere så mange sekker plast som du har behov for hver gang. Sekker med husholdningsplast kan også leveres på lokalt avfallsmottak.
Hvordan deltar jeg i returkartonglotteriet?
Skyll, brett og lever. Nytt fra 2017 er at en enkelt kartong kan være et lodd i returkartonglotteriet. Den vil da være med i trekningen om 10.000,- Men for å være med i trekningen om 100.000,- er det fortsatt kartongkubber som gjelder. Det skal da være seks kartonger oppi den sjuende (for skolemelk gjelder fire kartonger i den femte). Da får du en "kubbe". Kartongene eller kubbene leveres så til lokalt avfallsmottak eller i dunken for papir/papp. HUSK å merke de med navn og telefonnummer! Da blir de med i trekningen i returkartonglotteriet. For mer informasjon se under fanen Husholdninger øverst på siden her.
Kan jeg få større dunk til restavfallet?
Ja, du kan få større dunk til restavfallet mot en økning i gebyret. Ta kontakt med servicetorget i din kommune så hjelper de deg.
Kan jeg få større dunk til kildesortert avfall?
Ja, større/flere dunker til kildesortertavfall fås uten ekstra kostnad. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg.
Kan jeg få dunk til plast?
Plastemballasje skal leveres i sekk på tømmedag. Sekken henges på den gule kroken på papirdunken. Dunker til plast er kun ment som oppbevaring mellom tømminger. I utgangspunktet tar vi ikke med returplastsekker som står i stativ/dunk på tømmedag.
Hva skjer med de ulike avfallstypene etter de er samlet inn?
Plast, papir/papp og glass-/metallemballasje blir sendt videre til godkjente mottak for materialgjenvinning. Restavfallet går til energigjenvinning ved forbrenningsanlegget vårt. Det blir da omgjort til varme som blant annet blir brukt av Hallingdal Trepellets i deres produksjon.
Hvor kan dunkene plasseres?
Dunkene kan plasseres hvor du ønsker, men på tømmedag skal de stå maksimum 5 meter fra veien der renovasjonsbilen stopper. Avstanden gjelder den nærmeste dunken.
Hva skjer om dunken står mer enn 5 meter fra veien?
Dunken vil ikke bli tømt om den står mer enn 5 meter fra veien der renovasjonsbilen stopper.
Hvorfor er det ikke reduksjon i gebyret når vi deler dunker?
Per i dag er det ikke lagt opp til reduksjon i gebyret ved deling av dunker. Dette er blant annet for at tjenesten gebyret dekker er mer omfattende enn bare innsamling av avfallet. Blant annet skal det også dekke den videre håndteringen av avfallet og drift av lokale avfallsmottak.