engelsk.png polsk.png litauisk.png arabisk.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png

Nyttårsforsett: gjøre landet vårt mindre giftig!

Lyspæra som gikk i gangen, det halvtomme malingspannet i boden, batteriene i kjøkkenskuffen og iPaden som knuste - listen er lang over produkter vi omgir oss med som kan inneholde miljøgifter. Mange vet ikke at disse miljøgiftene kan føre til store skader på mennesker, dyr og natur dersom de ikke leveres til godkjent behandling når de skal kastes.

Noen av de miljøgiftige stoffene kan for eksempel være kreftfremkallende, astma- og allergifremkallende, eller føre til fosterskader. Derfor er det ekstra viktig at miljøfarlig avfall kildesorteres riktig. På våre lokale avfallsmottak (se åpningstider her) kan du levere miljøfarlig avfall, og det beste av alt - det er gratis for husholdninger.

Bruk den røde boksen til alle småtingene, du kan få ny boks og du kan også delta i lotteriet vårt. Vi i Hallingdal Renovasjon IKS sørger for at det miljøfarlige avfallet blir tatt hånd om på best mulig måte. De farlige stoffene blir fjernet, slik at de ikke kommer ut i naturen. Det som kan gjenvinnes av for eksempel plast, metaller og glass blir til nye ting. Elektriske og elektroniske produkter kan også leveres i butikker som selger tilsvarende produkter. Innleveringen er gratis, og du trenger ikke kjøpe nytt. Det er med andre ord enkelt å levere riktig! Er du usikker på om noe er miljøfarlig avfall eller ikke, lever det til godkjent behandling for å være på den sikre siden.
Våre medarbeidere på de lokale avfallsmottakene i kommunen, hjelper deg om du har spørsmål. Du kan også sjekke forbrukerportalen www.sortere.no. Her får du svar på hvordan avfallet skal sorteres og hvor det kan leveres. Hvordan du bruker produktene dine er opp til deg, men hvor du kaster dem angår oss alle.

Takk for at du hjelper oss å gjøre landet vårt mindre giftig.
Vi ønsker dere alle et godt nytt miljøvennlig år!

Hallingdal Renovasjon IKS