engelsk.png polsk.png litauisk.png syria.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png ukrainsk.png fr.png drk.png ke.png sudan.png

Innlevering av kasserte fritidsbåter

Den som leverer en kassert fritidsbåt til godkjent mottak vil motta kr 1000,- per båt.

 

Kasserte fritidsbåter kan inneholde deler som kan skade miljøet, i tillegg kan det være farlige stoffer i båten, for eksempel fra bunnstoff i skrog.
Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra båter som hensettes.

 

Små fritidsbåter kan leveres til Hallingdal Renovasjon IKS sitt hovedanlegg i Kleivi næringspark i Ål kommune, til avfallmottaket vårt på Roppemoen i Flå kommune og til avfallsmottaket på Slettemoen i Krødsherad kommune.

Med små båter menes båter med skroglengde under 4,57 meter (15 fot) og uten innenbords motor. Kajakker, kanoer og lignende farkoster kan også leveres til mottakene i kommunene.

Det er innført en tilskuddsordning hvor staten dekker hele eller deler av kostnaden ved å behandle kasserte fritidsbåter, i tillegg til at båteier får en utbetaling på 1000 kr per fritidsbåt for å levere den til avfallsbehandling.
Miljødirektoratet administrerer ordningen og betaler ut tilskuddet til den som leverer en kassert båt til mottaket. Den som leverer båten må søke samme år som båten kasseres, i perioden 1. januar til 1. desember hvert år.

 

Søknadsskjema og mer info finner du her:
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/TilskuddKasserteFritidsb%C3%A5terSkjema/Startside/Index?s%C3%B8knadstypeId=52 

 

 

Hvordan søke:

- Den som eier eller den som leverer inn en fritidsbåt, må ha med skjemaet i linken under til avfallsmottaket for signering/ bekreftelse på at båten er levert. Alle felter i skjemaet må fylles ut.
   https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/alle-tema/avfall/vrakpant/batvrak/batvrak-soknad-vrakpant.pdf

- Eier eller den som har levert båten, må sende inn søknad om refusjon via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.
  Skjemaet med bekreftelse på at båten er levert til et godkjent avfallsmottak må legges ved refusjonssøknaden.

  Søknader uten skjema med bekreftelse på at fritidsbåt er levert, vil ikke bli behandlet.