engelsk.png polsk.png litauisk.png syria.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png ukrainsk.png fr.png drk.png ke.png sudan.png

Slamtømming

I Hallingdal er det kontoret for Kommunalt avløpstilsyn og vassforvaltning - KAV, som har ansvaret for tømming av private septikkanlegg og kommunale renseanlegg. I Krødsherad er det kommunen selv som har dette ansvaret.

I Hallingdal utføres slamtømming for tiden av Telemark Godslinjer. 

Gebyr for tjenesten faktureres av den enkelte kommune, og spørsmål til faktura rettes dit.

 

Har du spørsmål rundt septiktømming ta kontakt med KAV Hallingdal ved Glenn Arvid Valstad tlf: 47 82 53 48 eller på e-post: gav@aal.kommune.no

Eller kontakt Telemark Godslinjer AS på tlf 95 98 49 00 / 95 98 49 08 eller på e-post: post@telemarkgodslinjer.no (Vakttelefon 95 98 49 03)