engelsk.png polsk.png litauisk.png arabisk.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png

Slamtømming

I Hallingdal er det Hallingdal Renovasjon som på vegne av kommunene har ansvaret for tømming av private septikkanlegg og kommunale renseanlegg. I Krødsherad er det kommunen selv som har dette ansvaret. Gebyr for tjenesten faktureres av en enkelte kommune, og spørsmål til faktura rettes dit.

I Hallingdal utføres dette for tiden av:

Miljøservice AS, 6783 Stryn.  

Tlf: 57 87 46 66

Vakttelefon 48 89 41 57, telefaks 57 87 46 66,

e-post: miljoservice@septik24.no

web: www.septik24.no

 

På hjemmesiden deres finner du blant annet svar på følgende spørsmål:

  • Når septiktanken din skal tømmes neste gang.
  • Når septiktanken din sist ble tømt.
  • Hvor stor septiktanken din er.
  • Hvilken type septiktank du har.

 

Her finner du også råd om tilsyn med septikanlegget og tips til løsning av problemer.
Ekstra tømming kan bestilles direkte fra Miljøservice.