engelsk.png polsk.png litauisk.png arabisk.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png ukrainsk.png

Slamtømming

I Hallingdal er det Hallingdal Renovasjon som på vegne av kommunene har ansvaret for inngåelse av kontrakt for tømming av private septikkanlegg og kommunale renseanlegg. I Krødsherad er det kommunen selv som har dette ansvaret. Gebyr for tjenesten faktureres av den enkelte kommune, og spørsmål til faktura rettes dit.

I Hallingdal utføres dette for tiden av Stoklands Bilruter og Telemark Godslinjer.

Har du spørsmål om tømming ta kontakt direkte med dem: 

 

For spørsmål rundt vanleg rutetømming:

Stoklands AS
Telefon: 99 37 02 01

e-post: post@stoklands.no
web: www.stoklands.no

For nødtømming:

Telemark Godslinjer AS
Telefon: 95 98 49 03 / 95 98 49 00

e-post: post@telemarkgodslinjer.no
web: www.telemarkgodslinjer.no

For andre spørsmål rundt slamtømming - kontakt din kommune.