engelsk.png polsk.png litauisk.png arabisk.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png

HMS og miljøstyring

HMS- systemet til Hallingdal renovasjon styres etter lovbestemt internkontroll og miljøstyringssystem etter NS-EN ISO 14001 for ytre miljø.

Selskapet omfattes av regelverk for avfall og gjenvinning, dvs. innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og annen håndtering av farlig avfall/ordinært avfall.

Mer informasjon i bransjeoversikt på www.regelhjelp.no

 

Les mer om HMS og miljøstyring i Hallingdal Renovasjon her.

 

Miljøstyring ISO 14001 kan du lese mer om her og vårt ISO sertifikat ser du her.

 

Strategiplan for HMS