nyetidertopp.png

Nye tider i Hallingdal og Krødsherad

Alle abonnenter med henteordning skal nå ha fått og tatt i bruk de nye trilledunkene.
Har du ikke fått de nye dunkene bes du ta kontakt med oss snarest. Gamle dunker/stativer vil ikke lenger bli tømt (gjelder ikke fellespunkter).

De nye tidene er kommet til Hallingdal og Krødsherad. Vi skal bli enda bedre på kildesortering, og det er hjemme hos deg det begynner. Alt som handler om avfallshåndtering vil bli enklere, rensligere og bedre. Ut med tungvinte sekkeløsninger, inn med effektive og hygieniske plastdunker på hjul.

Har du ikke fått de nye avfallsdunkene?

 

Alle skal nå ha fått og tatt i bruk de nye avfallsdunkene.
Har du ikke det ber vi om at du kontakter oss så snart som mulig på telefon 32086110 eller på epost firmapost@hallingdalrenovasjon.no

 

Vær oppmerksom på endringer i hentemønsteret.
Restavfall vil bli hentet hver 14. dag, mens glass-/metallemballasje, papir/pappemballasje samt husholdningsplast vil hentes hver fjerde uke. Ny tømmekalender er sendt ut i posten og vil også er også lagt ut her på hjemmesiden. I tillegg kan du laste ned vår tømmeapp. Se mer om den her: hallingdalrenovasjon.no/aktuelt/artikler/toemmeapp/

Tømmedag er den samme som tidligere for de som alt har henteordning.

Nes mandag
Krødsherad mandag/onsdag
Gol tirsdag
Flå tirsdag
Hol onsdag
Ål torsdag
Hemsedal fredag

 

Plassering av dunkene.
De nye dunkene kan du sette der hvor det passer best for deg, MEN på tømmedag skal de plasseres ikke lenger enn 5 meter fra renovasjonsbilens stoppested.
For noen vil det kanskje ikke være nødvendig å få tømt for eksempel dunken til glass-/metallemballasje hver gang det er glasstømming. Da trenger du ikke sette den frem.

De gamle avfallsstativene
Disse vil bli samlet inn utover høsten. Ønsker du å beholde de gamle stativene/dunkene kan du det, det må da settes bort slik at vi ikke ser dem når vi kjører innsamlingsrunde. Det gamle avfallsstativet kan ikke lenger brukes til å levere avfall som vi skal hente i.

 

Se forøvrig spørsmål og svar lenger ned på siden.

 

 

nyetiderbord3.png

nyetiderdunker.png

Hvem, hva, hvor og når?

Hvem?
Alle privathusholdninger hvor vi i dag henter avfallet skal nå ha fått utlevert nye trilledunker til erstatning for sekkestativ, sorteringsskap og trilledunker. Også i Flå kommune har de fleste husholdningene nå få henteordning, og skal ha fått utlevert trilledunker.

Hva?
Hver husholdning skal ha fått tre trilledunker med lokk i ulik farge: Grått lokk for restavfall. Blått lokk for papir og emballasjepapp /-kartong. Grønt lokk for glass og metallemballasje. Plast skal fremdeles leveres i plastsekkene du kjenner fra før.

Hvor og når?
 Vi er nå ferdige med å levere ut omtrent 30.000 trilledunker til cirka 10.000 abonnenter i Hallingdal og Krødsherad.
Og er i gang med innsamling av gammelt utstyr.

Mål og størrelser på de nye trilledunkene.

Et standard sett med dunker for en husstand/ et renovasjonsgebyr er 1x 140 liters dunk til restavfall, 1x 140 liters dunk til glass-/metallemballasje og 1x 240 liters dunk til papir/pappemballasje. Mål på dunkene finner du i veiledningen under.

Planlegger du å lage ny oppstillingsplass, hus, takoverbygg eller lignende til de nye avfallsbeholderene?
Da kan det være kjekt med mål og noen tips på veien.

Derfor har vi laget en veiledning til abonnenter som skal velge løsning for plassering/oppbevaring av avfallsbeholdere i forbindelse med den nye ordningen som trådte i kraft fra september 2017. Veiledningen finner du her.

 

nyetiderdunker.png

nyetiderdue.png

Vanskelig å holde styr på hva som skal tømmes når? 

Fortvil ikke! Vi har nå lansert en app som gir deg din personlige tømmeplan og varslinger om hva som skal tømmes når direkte til din mobil.
App'en finner du om du søker etter Hallingdal Renovasjon i App store eller Google Play Butikk. App'en er gratis å laste ned.

OBS! I Flå og Krødsherad har vi ikke alle adressene i vårt system ennå, så skal du ha tømmeplan for en av de kommunene søker du på "Flå" eller "Krødsherad" i adressefeltet i app'en.

App'en kan også brukes til å sende oss tilbakemeldinger/meldinger om avvik.

Skulle du oppdage feil ved app'en eller ikke får den til å virke som den skal håper vi du tar deg tid til å gi oss tilbakemelding om det.

Her finner du bruksanvisninger til app'en for IPHONE og ANDROID.

Hvorfor gjør vi dette?

Det er flere viktige grunner til overgang til trilledunker.

Slik kan vi alle bidra til et bedre miljø.
Med de nye dunkene får du nå mulighet til å kildesortere mer av avfallet ditt, slik at mer papir, papp, plast og glass/metallemballasje kan materialgjenvinnes til nye produkter. At du nå også kan levere papp fra matvarer og drikkekartong sammen med papiret gir deg også bedre plass til restavfall.

Bedre hygiene for deg.
Trilledunkene beskytter avfallet mot fugler og dyr og du unngår at avfall dras utover og tiltrekker seg skadedyr. De er også konstruert slik at du enkelt kan rengjøre de med vann og unngå luktplage.

Enklere og sikrere for renovatørene.
Også for renovatørene er trilledunk positivt. Risikoen for belastningsskader reduseres og det er ikke fare for at skarpe gjenstander i avfallet kan påføre renovatøren stikk- eller kuttskader.

 

nyetiderbord2.png

 Utlevering og innhenting av nytt utstyr

Alle vil få nye trilledunker.
Alle som i dag har henteordning skal nå ha fått nye trilledunker. Det gjelder også om du allerede har fått trilledunker til papir og glass-/metallemballasje eller kjøpt trilledunk til restavfall. Dette er fordi alle dunkene skal være like. De gamle trilledunkene vil i den grad det er mulig bli gjenbrukt med nye lokk. 

I Krødsherad vil abonnentene få nye dunker til restavfall og til papir/pappemballasje, mens dunken til glass-/metallemballasje blir den samme som i dag.

Hva med de gamle stativene?
Alle gamle avfallsbeholdere, både sekkestativ, kildesorteringsskap og trilledunker vil bli samlet inn i løpet av høsten. Dersom du ønsker å beholde ditt gamle utstyr kan du det. Det må da fjernes fra hentepunktet, og kan ikke brukes til avfallslevering. 

Hva med fellesløsninger? For dere som bor i borettslag, leilighetsbygg eller tilsvarende og som i dag har store beholdere, kontainere eller nedgravde løsninger vil det ikke bli noen endring. Det utstyret dere har i dag vil bli stående, med mindre man kan få til en bedre løsning med nytt utstyr.

Er dere flere som ønsker å gå sammen om større avfallsbeholdere finnes det muligheter for det. Ta kontakt med oss, så finner vi en løsning. 

nyetiderbord.png

Vil du vite mer?

Her på nettsiden hallingdalrenovasjon.no finner du alltid nyttig informasjon om alt som har med renovasjon og gjenvinning å gjøre.

Har du spørsmål som du ikke fnner svar på her, kan du ringe oss på 32 08 61 10 eller sende e-post til: firmapost@hallingdalrenovasjon.no

 

 

nyetiderbord3.png

Følg oss på Facebook

På vår nye Facebook-side vil du etter hvert fnne oppdatert
informasjon om alt som skjer rundt utskiftingen til plastdunker. Her vil det også komme nyheter og annet interessant
stoff fra oss som holder Hallingdal ren. Og like viktig – her kan
du fortelle oss hva du mener og synes om alt som har med
renovasjon i dalen å gjøre. Velkommen! Vi gleder oss til å
høre fra deg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nyetiderfacebook.png

 

nyetidertopp.png

Vanlige spørsmål

Skal det være sort sekk i de nye dunkene?
Nei. Du trenger ikke sorte søppelsekker i de nye dunkene. Men vi anbefaler at du har restavfallet i en knyttet pose (f.eks handlepose), det gjør renhold av dunken enklere. I glass-/metallemballasje og papir/pappemballasje skal det IKKE være plastposer av noe slag da det ødelegger for videre sortering.

Hva koster det å få de nye dunkene? 
Det koster ingenting.

Selger dere inngjerding/stativ til dunkene?
Ja, vi vil etter hvert tilby stativer som passer dunkene. Mer informasjon vil snart komme. 

Kan vi beholde de gamle stativene våre? 
I utgangspunktet henter vi inn alt av stativer. Følg med for info om når dette skal utføres i ditt område. Ønsker du å beholde stativene må de tas bort fra hentestedet og settes så de er ute av syne for oss når vi henter inn gammelt utstyr. De gamle stativene kan ikke lenger brukes for å levere avfall.

Kan vi fortsatt sette ut ekstra sekker til restavfall?
Nei, vi vil ikke ta med sekker med restavfall, ekstra restavfall må leveres på avfallsmottak. Har dere behov for å levere ekstra restavfall hele året bestiller dere heller et større abonnement og får en større dunk.

Hva gjør vi med plastavfallet?
Husholdningsplast skal fortsatt leveres i sekker slik som i før og henges på plastkroken som er festet bak på dunken til papir og pappemballasje.  

Hvordan skal avfallet hentes? 
Vi henter restavfallet og glass-/metallemballasje hver for seg, da bruker vi begge kammer i bilen til den avfallstypen. Papir/pappemballasje og husholdningplast vil bli hentet sammen, papir i ett kammer og plast i ett kammer. 

Kan jeg få større dunk til restavfall? 
Ja, du kan få større dunk til restavfall, men det vil også innebære et tillegg i renovasjonsgebyret. Ta kontakt med servicetorget i din kommune så hjelper de deg.

Kan jeg få større dunk til kildesortert avfall?
Ja, du kan få større dunk til kildesortert avfall uten ekstra kostnad. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med det.

Kan jeg få trilledunk til plast? 
Plastemballasje skal i utgangspunktet legges i plastsekker og henges på kroken på papirdunken dagen før henting. 

Hva skal jeg sortere i den nye avfallstypen pappemballasje? 
Den nye avfallstypen pappemballasje skal inneholde småpapp og kartonger brukt som emballasje fra husholdningen. Som for eksempel pizza- og frokostblandingsesker. Dette sorteres fra 1. september sammen med papiret. Du finner mer info på www.sortere.no
Det skal IKKE leveres bølgepapp/brunpapp fra for eksempel TV eller lignende. 

Hvorfor skal ikke restavfall hentes hver uke som før?
Fordi abonnentene nå får større volum med trilledunker til kildesortering av papir/emballasjepapp og glass-/metallemballasje og da vil behovet for å levere restavfall bli redusert.

Hva skjer med de gamle sekke- og sorteringsskapene? 
De blir hentet inn av oss og går til gjenvinning. Ønsker du å beholde det gamle stativet ditt er det greit. Men de må da tas bort fra dagens hentested og kan ikke brukes til å levere avfall. 

Jeg har allerede trilledunker, vil de også bli byttet ut?
Ja disse vil også bli byttet ut med de nye dunkene. De gamle trilledunkene vil bli gjenbrukt.

Hva skjer med de ulike avfallstypene etter de er samlet inn? 
Plast, papir, papp-/kartongemballasje og glass-/metallemballasje blir sendt videre til materialgjenvinning. 
Restavfallet går til energigjenvinning ved forbrenningsanlegget vårt. Det blir da omgjort til varme som blant annet blir brukt av Hallingdal Trepellets i deres produksjon. 

Hvor kan dunkene plasseres?
Dunkene kan plasseres hvor du ønsker, men på hentedag skal de stå makismum 5 meter fra der renovasjonsbilen stopper. Avstanden gjelder den nærmeste dunken.
(Med forbehold om godkjenning fra alle kommunene)

Hva skjer om vi stiller trilledunkene mer enn 5 meter fra hentepunktet?
Da vil ikke dunkene bli tømt. (Med forbehold om godkjenning fra alle kommunene)

Hvorfor må vi stille trilledunkene nærme veien? De kan jo trilles.
Fordi tiden renovatøren bruker på å hente og sette tilbake hver dunk må holdes så lav som mulig.

Hvorfor får vi levert ut for mange eller for få trilledunker?

Det er slik at listene HR lager til de som leverer ut dunkene noen ganger er feil! Det kan være feil i abonnementet fra kommunene, for eksempel at en leilighet ikke er med, eller det kan være feil i matrikkeldataene for eiendommen for eksempel kårhus på en gård. I slike tilfelle kan det være at vi noen steder setter ut for mange trilledunker eller det blir satt ut for få.
Og så kan det jo også være at det blir gjort feil i forbindelse med utleveringen; at abonnenter blir glemt eller at det blir satt ut hos abonnent eller hytter som har bringeordning.

Ta kontakt med oss om noe er feil så vil vi rydde opp i dette.

Hvorfor får vi utlevert trilledunker til hver bolig, når vi har et fellespunkt med store dunker for flere boliger?

Abonnentlistene sier ikke noe om at det etablert fellespunkt, det må HR kjenne til gjennom innsamlingsordningen, og vi opplever at dette noen steder er glemt når vi gikk gjennom listen.

Ta kontakt med oss om noe ikke stemmer så vil vi rydde opp i dette.