engelsk.png polsk.png litauisk.png syria.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png ukrainsk.png fr.png drk.png ke.png sudan.png

Elektronisk deklarering

Fra og med 01.05.16 bestemte miljødirektoratet at en ikke lenger kan bruke papirskjema for deklarering av farlig avfall.

Miljødirektoratets system for elektronisk deklarering av farlig avfall finner en på www.avfallsdeklarering.no. Overgangsperioden med bruk av papirskjema avsluttes og Hallingdal Renovasjon ber alle næringskunder om å benytte elektronisk deklarering slik at farlig avfall kan leveres etter det nye systemet.

 

Hallingdal Renovasjon har plikt til å kontrollere at det leveres elektronisk deklarasjon sammen med avfallet, og at dette er riktig utfylt. Vi minner derfor alle næringskunder om fristen for registrering og bruk av elektronisk deklarering.

Mer informasjon om den digitale løsningen finner en også på www.altinn.no og www.miljødirektoratet.no.