engelsk.png polsk.png litauisk.png syria.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png ukrainsk.png fr.png drk.png ke.png sudan.png

Næring

Det er fri konkurranse om transport og behandling av næringsavfall men alle næringsdrivende plikter å kunne redegjøre for at avfallet blir levert til godkjent avfallsmottak.

I praksis innebærer dette at næringsdrivende kan dokumentere skriftlig hvor avfallet er levert, hvilke typer avfall som er levert, i hvilke mengder og at det har havnet hos en aktør som har nødvendig godkjenning for oppbevaring og håndtering.

 

I Hallingdal og Krødsherad er det i alfabetisk rekkefølge tre firmaer som driver med slike mottak:

Hallingdal Renovasjon IKS i Ål, Magnus Narum AS på Gol og Sundbrei Transport AS i Ål.

 

I samme område er det flere lokale firma som tilbyr avtale om henting av næringsavfall for levering til godkjent avfallsmottak. I alfabetisk rekkefølge er dette de mest brukte: Brøto Transport AS, Dybsjord Graveservice AS, Hallingdal Containerservice AS, Hemsedal Maskinlag AS, Kjetil Jegleim AS, Magnus Narum AS, Retura Val-Hall AS og Sundbrei Transport AS.

 

Næringsdrivende som har avtale med Retura Val-Hall AS kan selv levere mindre mengder avfall til Hallingdal Renovasjon IKS sine avfallsmottak. Større mengder må leveres til hovedanlegget i Kleivi. Større mengder kvist og hageavfall leveres primært til slamkomposteringsanlegget på Torpo i Ål.

 

Offentlige containere og returpunkt.

Mange næringsdrivende misbruker den kommunale renovasjonsordningen og leverer avfall i containere som er forbeholdt hytter og husholdninger med containerrenovasjon.
Dette er selvsagt forbudt og helt uakseptabelt overfor de som betaler for å benytte containerne. Det blir også dumpet næringsavfall utenfor containere noe som påfører ordningen betydelige kostnader og i tillegg er miljøkriminalitet. På denne måten er det mange næringsdrivende i Hallingdal og Krødsherad som bidrar til å fordyre renovasjonsordningen for kommunens innbyggere.

Hallingdal Renovasjon IKS vil i samarbeid med kommunene øke innsatsen for å forebygge slikt misbruk.

 

Les mer om næringsavfall på www.regelhjelp.no