Avfallsstativer

Her finner du litt informasjon om avfallsdunkene som brukes i privat husholdning i vårt område.

Ønsker du å bestille nye dunker eller har andre spørsmål angående avfallsdunkene bes du vennligst kontakte oss på telefon 32 08 61 10 eller på epost: firmapost@hallingdalrenovasjon.no

 

Utstyret som blir brukt til husholdninger med henteordning i dag består av trilledunker.

Standard sett for en husstand (per renovasjonsabonnement) er 1x 140 liters trilledunk til restavfall, 1x 140 liters trilledunk til glass-/metalleemballasje og 1x 240 liters trilledunk til papir/pappemballasje, samt sekker til returplast.
Har du utleieenhet og betaler 2 eller flere renovasjonsgebyr, eller dere er flere husstander som ønsker å ha felles dunker, finnes det muligheter for det.
Betaler dere 2 renovasjonsgebyrer kan dere ha 240 liters trilledunk, betaler dere 3 renovasjonsgebyrer kan dere ha 340 liters trilledunk. Er det enda flere som vil gå sammen bes dere kontakte oss for informasjon.
 

 

 140 liter-ny.jpg  240 liter-ny-.jpg Bilde kommer  
140 liter 240 liter 340 liter  

 

Trilledunkene levers med ulik farge på lokkene ettersom hvilket avfall de skal benyttes til.

Grått lokk = restavfall.
Blått lokk = papir/pappemballasje.
Grønt lokk = glass-/metallemballasje.
Gult lokk = oppbevaring av returplast.
(OBS! Dunk til returplasten følger ikke i standard sett, men kan kjøpes om ønskelig. Plasten skal på hentedag leveres i de utdelte sekkene. Men trenger du en plass å oppbevare sekken mellom tømmedagene kan du kjøpe denne dunken til det. Vær oppmerksom på at sekken med plast må tas ut og settes ved siden av dunken på tømmedag om den skal tas med av renovatørene)

 

Returplastsekkny.jpg

Sekker til returplast

IMG_3182.JPG

Boks til farlig avfall

Sekker til returplast fra husholdning.Disse leveres ut til alle abonnenter med henteordning en gang per år. Har du ikke henteordning eller trenger du flere returplastsekker kan dette hentes på ditt lokale avfallsmottak

 

 


Rød boks til farlig avfall.
Denne leveres ut til alle husstander. Her kan du samle opp farlig avfall for levering på ditt lokale avfallsmottak.
Når du kommer med boksen vil du få en tom boks i retur. Har du ikke rød boks kan det hentes på lokalt avfallsmottak.


 

 

 

KRAV TIL PLASSERING AV UTSTYR.

Det stilles krav til hvordan utstyret skal plasseres. Trilledunkene skal ikke stå lenger enn 5 meter fra veien der renovasjonsbilen kjører på tømmedag. 
Dunkene bør stå slik at de er synlige for renovatøren.