engelsk.png polsk.png litauisk.png arabisk.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png

Priser på levering av avfall fra husholdning

Når du leverer avfall fra din private husholdning til våre avfallsmottak er dette inkludert i renovasjonsgebyret ditt forutsatt at avfallet er sortert og at det leveres med personbil med eller uten tilhenger.

 

Leveres avfallet i container, med lastebil eller traktor med eller uten tilhenger gjelder følgende priser for avfall fra privat husholdning:

 

Avfall levert i KLEIVI i container, lastebil, traktor med eller uten tilhenger   Pris inkl mva.
Takpapp, miljøsanert brannavfall pr. tonn 1450
Trevirke pr. tonn 1030
Brennbart bygg/rivningsavfall til sortering pr. tonn 2190
Usortert avfall pr. tonn 3720
Trykkimpregnert trevirke pr. tonn 2190
Gips, ren og tørr pr. tonn 1625
Uren gips til deponi pr. tonn 2690
Isopor pr. tonn 1450
Isolasjon, ren pr. tonn 2690
Rene masser/betong pr. tonn 440
Lett forurensa masser/ betong med armering pr. tonn 880
Hjelp med avlasting av maskin pr. gang 125

 

 

Avfall levert LOKALE MOTTAK i container, lastebil, traktor m/u tilhenger   Pris inkl mva.
Takpapp, miljøsanert brannavfall pr. m³ 350
Trevirke pr. m³ 265
Brennbart bygg/rivningsavfall til sortering pr. m³ 500
     
Trykkimpregnert trevirke pr. m³ 500
Gips, ren og tørr pr. m³ 500
Uren gips til deponi pr. m³ 890
Isopor pr. m³ 350
Isolasjon, ren pr. m³ 125
Rene masser/betong pr. m³ 500
Lett forurensa masser/ betong med armering pr. m³ 765