engelsk.png polsk.png litauisk.png arabisk.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png

Bygg- og rivningsavfall

Fra 01.03.20 gjeninnføres betaling for bygg- og rivningsavfall fra private på våre avfallsmottak. Dette gjelder avfall fra både privathusholdninger og hytter.

Enorme mengder rivningsavfall leveres til Hallingdal Renovasjon hvert år. Dette skyldes både høy byggeaktivitet og at folk flest pusser opp både mye og ofte.

I Hallingdal og Krødsherad ble betaling for bygg- og rivningsavfall opphevet i 2013, og man har til nå kunnet levere slikt avfall i inkludert i renovasjonsgebyret. Nå ser vi oss imidlertid nødt til å gjeninnføre betaling for slikt avfall fra neste år.


Vi får inn langt mer enn vi har bruk for av slikt avfall og det skaper en kostnad som det ikke er riktig å fordele på alle abonnentene våre. Vi tror også at mye næringsavfall som med dagens ordning har blitt levert gratis som privatavfall nå vil bli betalt for slik det skal for næringsavfall.
Kostnadene med håndtering, lagring og bortkjøring øker. Og selv om vi ved hovedanlegget vårt i Kleivi kverner trevirket til flis som vi bruker i produksjon av varme til blant annet Hallingdal Trepellets, har vi en stor overproduksjon av flis. Dette er felles for hele avfallsbransjen. Vi må faktisk betale for å bli kvitt oppmalt trevirke, og det er knyttet betydelige kostnader til avhendingen. Mye fraktes til Sverige der det de benytter flisa i fjernvarmeanlegg. 

 

Bygg- og rivningsavfall er materialer fra hus, hytte, garasje, plattinger, rekkverk, gjerde, trapper osv. Også veggfast inventar som kjøkken- og badeinnredninger og sanitærutstyr regnes som bygg- og rivningsavfall og må fra mars 2020 altså betales for ved levering til avfallsmottak, også fra private abonnenter.

Untatt fra betaling er farlig avfall. Det kan for eksempel være tak eller kledning av eternitt (asbest) samt dører og vinduer med Pcb eller klorparafiner.

På de lokale avfallsmottakene vil pris bli satt utfra kubikk eller vekt og betales ved levering.


Har du spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på telefon 32086110 eller på epost til firmapost@hallingdalrenovasjon.no