engelsk.png polsk.png litauisk.png arabisk.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png

Tiltak i forhold til koronaviruset

Hallingdal Renovasjon IKS (HR) sine tiltak i forhold til koronaviruset.

Selskapet arbeider per nå utfra egen planlagt pandemiplan. Tiltakene kan endres fort, og vi anbefaler at du følger med på oppdatert informasjon som legges ut her: https://www.hallingdalrenovasjon.no/koronavirus/

HR sin hovedprioritering av driften er:

  • Innsamling og behandling av restavfall fra næring og husholdning
  • Innsamling og behandling av smittefarlig avfall.
  • Drift av forbrenningsanlegget

Vi stenger flere funksjonsområder for besøk, blant annet avfallsforbrenningsanlegget og kontorer, og ber alle lojalt følge opphengt informasjon.

HR kjører per i dag alle ruter som planlagt. HR prioriterer å opprettholde innsamling av restavfall fra næring og husholdning. Det betyr at en ved behov må nedprioritere innsamling av rene avfalls-fraksjoner som plast, papir/papp og glass/ metall fra husholdning, samt plast, papp og lignende fra næring. Dersom bemanningssituasjonen eller andre forhold tilsier en prioritering av innsamlingen blir det slik:

  1. Full innsamling av restavfall fra samfunnskritiske funksjoner/ kommunale institusjoner og næringsaktører med mye våtorganisk avfall.
  2. Full innsamling av restavfall fra husholdning, både container- og dunkerenovasjon.
  3. Redusert innsamling av restavfall husholdning, både container- og dunkerenovasjon.
  4. Innsamling av andre fraksjoner fra husholdning.
  5. Innsamling av andre fraksjoner fra næring.

Vi holder også foreløpig de lokale avfallsmottakene åpne, men oppfordrer deg til å vurdere om levering av avfall til mottakene kan utsettes i en periode.
De lokale mottakene kan bli stengt på kort varsel!

Vi gjennomfører også mange personlige tiltak for å beskytte våre ansatte og bidra til å forhindre smittespredning. Dette gjelder spesielt kontaktpunkter mellom mennesker som kan unngås, og våre ansatte har derfor fått beskjed om å holde avstand i møte med kunder. Endringer ifm veiledning, ikke hjelp ifm lossing, fysisk mottak av f.eks FA, betaling/ kvitteringer og lignende må derfor kunne påregnes.