engelsk.png polsk.png litauisk.png arabisk.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png

Søknad om utvidet henteavstand

Der det ikke er mulig å plassere dunkene innenfor 5 meter kan det søkes om økt plasseringsavstand inntil 10 meter fra veg.
Dette gjelder der nærmere plassering vil være til hinder for frisiktsoner, brøyting, gjerder etc. Det kan også søkes på grunnlag av bevegelseshemming e.l. 

Det påløper kr. 250,-  i ekstra renovasjonsgebyr for abonnenter som får innvilget utvidet henteavstand.

Søknadsskjema finner du her.

Søknaden sendes til Hallingdal Renovasjon IKS på firmapost@hallingdalrenovasjon.no eller til postadresse: Kleivi næringspark 31, 3570 Ål.