engelsk.png polsk.png litauisk.png arabisk.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png

RENOVASJONSBENCHMARKING 2014 (RBM14)

Hallingdal Renovasjon IKS deltok i år for første gang i en benchmarking for renovasjonsbransjen gjennomført av Avfall Norge, sammen med 27 andre renovasjonsselskap fra hele landet. Deltakelsen er et ledd i den nye strategien til HR, for å kvalitetssikre egen drift og få frem hvilke forbedringsområder selskapet har.

Her kan du lese et sammendrag av de viktigste resultatene for HR.