engelsk.png polsk.png litauisk.png arabisk.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png

Ny kontrakt for innsamling, avvanning og transport av slam i Hallingdal.

Fra 1. mars i år vil det være en ny leverandør som skal hente, tømme, avvanne og transportere slam for kommunene i Hallingdal.

Stoklands Bilruter AS med underleverandøren Telemark godslinjer AS vant anbudsrunden som ble gjennomført på høsten i fjor. Felles anbudsrunde ble gjennomført av Hallingdal Renovasjon IKS i samarbeid med kommunene. Avtalen varer i fire år, med mulighet for at kommunene ensidig kan forlenge avtalen i ytterligere to år. Totalt er avtalen verdt cirka 28 mill over fire år.

Leverandøren skal tømme slam fra alle private tette septiktanker og slamavskillere, dette gjelder både for hytter og boliger. I tillegg skal de tømme og transportere slam fra flere store private og mindre kommunale anlegg. Slammet hentes og tømmes enten med vanlig slamsugebil som leverer til kommunenes renseanlegg for avvanning, eller så hentes slammet med avvanningsbiler som behandler og avvanner slammet på bilen og transporterer det direkte til Hallingdal Renovasjon IKS sitt komposteringsanlegg på Torpo.

 

For spørsmål rundt vanleg rutetømming:

Stoklands Bilruter AS
Telefon: 99 37 02 01

e-post: post@stoklands.no
web: www.stoklands.no

 

Nytt nummer for å bestille nødtømming er 95 98 49 03. Du ringer da til Telemark godslinjer AS.