engelsk.png polsk.png litauisk.png arabisk.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png

Kurs i hjemmekompostering

Det vil bli arrangert kurs i hjemmekompostering for våre abonnenter i mai 2019.

Det vil bli et kurs på Ål den 6. mai 2019 og ett på Flå den 7. mai 2019.

Klokkeslett kommer vi tilbake med men det vil være på ettermiddag/kveld. Det er gratis for våre abonnenter og delta på disse kursene, og de er åpne for abonnenter fra alle kommunene i Hallingdal samt Krødsherad.

Det er per i dag mulig å søke om reduksjon i gebyret for renovasjon når man komposterer med godkjent komposterings- binge/-metode og har gjennomført vårt hjemmekomposteringskurs. Søknad om reduksjon i gebyret skal sendes til din kommune. Kommunene har varslet at de vil redusere satsen for reduksjon i gebyret, ta kontakt med din kommune for å få rede på hvordan ordningen er per i dag.