engelsk.png polsk.png litauisk.png arabisk.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png

Kildesortering er viktig!

Kildesortering er viktig for å skaffe råvarer som kan utnyttes til fordel både for miljøet, for økonomien og samfunnet i fremtiden.

Kildesortering blir med jevne mellomrom tatt opp til diskusjon!
Men i hovedsak mener både myndighetene og bransjen at ved å kildesortere avfall er du med på å gjøre det mulig å bruke begrensede naturressurser flere ganger, for et bedre miljø i en fremtid med ressursknapphet – og for en mer konkurransedyktig sirkulær økonomi. Og det er ikke gitt at det er riktig å sette kildesortering og gjenvinning av avfall opp mot klimatiltak hvor reduksjonen av CO2-utslipp større.

For tiltak som å redusere eller stoppe oljeutvinninga i Nordsjøen eller å redusere vår bruk av flyreiser eller bruk av bilen; er ikke så enkelt! Da er det lettere for den enkelte å bidra med å gjøre litt for noe som er stort og viktig, og om mange nok bidrar har det betydning over tid.


Det blir vist til at avfallsforbrenning med energigjenvinning er like greit, men ved forbrenning gjenvinner vi avfallet kun en gang. Og alt avfall som er egnet til materialgjenvinning bør brukes om igjen så mange ganger som mulig, før det til slutt energigjenvinnes ved forbrenning til produksjon av fjernvarme.
Selv for Hallingdal Renovasjon IKS med eget forbrenningsanlegg er dette viktig og riktig.

Materialgjenvinning reduserer bruken av begrensede naturressurser. Plast for eksempel er laget av råolje, og ved å gjenvinne brukt plast reduseres CO2-utslippene med to kilo for hvert kilo plast som materialgjenvinnes, sammenlignet med å forbrenne den. Og når vi gjenvinner kartong/ småpapp, bruker en bare en fjerdedel av energien sammenlignet med produksjon fra nytt trevirke.

Vi tror at i fremtiden vil produktene vare lenger, være konstruert og produsert for å kunne brukes om igjen eller gjenvinnes i større grad enn i dag. Og kildesortering bidrar til forsterke dette ved at forbrukerne, oss selv, får økt bevissthet og blir mer ansvarlige som bruker og kaster mindre, kanskje kjøper mindre. Dermed reduseres den totale miljøbelastningen fra både produksjon, transport, bruk og avfallshåndtering.