engelsk.png polsk.png litauisk.png arabisk.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png

Flytting av lokalt avfallsmottak i Kleivi, Ål.

VIKTIG INFORMASJON TIL ABONNENTER OG FIRMAER SOM LEVERER AVFALL I KLEIVI

lytting av lokalt avfallsmottak fra mai 2021

Hallingdal Renovasjon IKS bygger nytt lokalt avfallsmottak og nytt sorteringsanlegg i Kleivi.

Byggeperioden starter i mai 2021 og det lokale avfallsmottaket vil ha midlertidig plassering fram til 2022/2023. Midlertidig plassering blir ved avkjøring mot Hallingdal Trepellets.

 

Åpningstider:

Mandag – fredag kl. 0700-1500.

Tirsdager kl. 0700-1900.

Lørdager kl. 10-14.

 

Kapasitet:

Det midlertidige avfallsmottaket vil ha noe redusert kapasitet! For å unngå kø er det viktig å laste avfallet slik at levering kan gjennomføres raskest mulig. Like avfallstyper bør holdes samlet i lasset. Unngå «alt-i-ett-lass» som det tar lang tid å sortere ved levering. Større lass kan bli videresendt til Hovedanlegget etter avtale med driftsoperatør. Dette er særlig aktuelt for store leveranser med lastebil, traktorhengere og større bilhengere.

Veiing av avfall:

Avfall som må veies kan bli videresendt og håndtert via vekta på Hovedanlegget.

Næringsavfall:

Ved levering av næringsavfall skal driftsoperatør kontaktes før lossing starter. Næringsavfall som må veies vil bli videresendt og håndtert via vekta på Hovedanlegget.

Informasjon:

Se vår hjemmeside, Facebook eller ring tlf. 32086110 ved behov for nærmere informasjon.

 

Kart Ny LM Kleivi.jpg