engelsk.png polsk.png litauisk.png arabisk.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png

Endringer i tømmekalenderen 2019

Nå har Hallingdal Renovasjon IKS (HR) praktisert ny innsamlingsordning i vel et år. En evaluering i høst slår fast at vi bør gjøre noen endringer neste år. Erfaringene så langt er at de fleste abonnentene har greit med plass til restavfall og papir/pappemballasje, men mye ledig plass i beholderen for glass- og metallemballasje. Innsamling av plast i egen sekk hver 4. uke synes å være tilstrekkelig for de fleste og fungerer bra.

Mengden glass- og metallemballasje som blir hentet inn hver 4. uke er imidlertid så liten at vi endrer til henting hver 8. uke fra januar 2019. Tall fra det første året viser at vi bare henter om lag 1,7 tonn per rute mens bilene kan laste vesentlig mer.
For de som opplever å få for lite plass i trilledunken til glass- og metallemballasje vil det være mulig å øke kapasiteten uten kostnad. Ta kontakt med HR på telefon:  32086110 eller e-post: firmapost@hallingdalrenovasjon.no

Samtidig vil vi også endre innsamlingsordningen i 2019 slik at det blir hentet lik avfallstype hver uke i alle kommunene. Se den nye tømmekalenderen som ligger ved og bruk HR sin renovasjons-app.

Sammen med erfaringene fra det første året, vil endringene vi gjør i 2019 gi HR viktig erfarings-grunnlag til vi skal utvide renovasjonsordningen med kildesortering av matavfall, både i forhold til tidsbruk, bemanning og ruteplanlegging.