engelsk.png polsk.png litauisk.png arabisk.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png

Datasikkerhet

I forbindelse med svikt rundt datasikkerheten i våre abonnentlister, som har blitt omtalt i media de siste dagene, ønsker vi å komme med noen avklaringer. Norconsult har oppgitt at sikkerhetshullet er tettet, og at de ikke har identifisert at personopplysninger er lekket ut. Det har ikke vært mulig å hente ut lister med opplysninger – kun innhenting på en og en eiendom. Hallingdal Renovasjon bruker ikke Norconsult sitt program ISY ProAktiv til fakturering, så ingen betalingsinformasjon har vært tilgjengelig.

I tillegg til at Norconsult beklager at dette har skjedd, har de tatt initiativ til en full sikkerhetsgjennomgang av systemet for å forhindre at det skjer igjen.